NORD – Cultural Bridges

Nord-logo

Finsk-norsk kulturinstitutt fremmer samarbeid mellom profesjonelle aktører innen kunst- og kulturfeltene. Målsettingen for NORD-programmet er å styrke nettverkene og aktivitetene mellom aktører i Nord-Norge, Nord-Finland og Sápmi, som en del av en internasjonal kulturutveksling. Kulturaktørene i nord arbeider over nasjonale grenser, noe som danner et naturlig utgangspunkt for samarbeid. 

Programmet består av forskjellige arrangementer og prosjekter som for eksempel samtaler, open calls, residenser, nettverksarrangementer, besøksprogrammer og forestillinger. Programmet bringer sammen kunstnere, kulturaktører og organisasjoner og har som mål å skape dialog om aktuelle, felles temaer. Programmet vil konsentrere seg om et langvarig samarbeid og aktiviteter for å skape tettere forbindelser mellom aktører, basert på gjensidig forståelse og respekt.

Prosjekter igangsettes og gjennomføres i samarbeid med partnere som opererer i nord, fra institusjoner og organisasjoner til enkeltstående kunstnere og kuratorer. I løpet av programmet skaper vi nye kontakter og tar initiativ til nye samarbeidsprosjekter. Vi leter aktivt etter prosjekter som er både sosialt og økologisk bærekraftige.

Prosjekter i NORD-programmet: 

In conversation with The Finnish Institutes 4/6: Our Culture to Our People 9.2.2022

OPEN CALL: Residensstipendium för scenkonstnärer 06.09 – 12.10.2022

OPEN CALL: DEEP WATER/ČIEKŊALIS ČÁHCI/SYVÄ VESI/DYPT VANN 07.09 – 30.09.2022

Floating seminar: Inclusive Arctic Urban Spaces 24.10.2022

NORTHERN TALKS: Performing Arts and the Northern Future 01.12 – 02.12.2022

Barents Spektakel 2023: Cultural Carousel 25.02.2023

Imagining alternative futures – Artist-in-residence interview with Miina Alajärvi and Kirsikka Paakkinen 27.2.2023

Oslo International Theater Festival: Pauliina Feodoroff – Matriarchy 08.03.2023

Design: Blank Blank