SAMARBEIDSMULIGHETER

På instituttet leter vi stadig etter muligheter for brobygging og tilbyr støtte til prosjekter og idéer initiert av profesjonelle kulturaktører i Finland og Norge. Nedenfor kan du lese mer om noen av de mulighetene som vi tilbyr.

Foreslå et samarbeid

Instituttet tar gjerne imot forslag til nye initiativer og idéer og kan samarbeide på forskjellige måter med forskjellige typer prosjekter. Målsettingen for vår virksomhet er å støtte og/eller produsere innhold som er lett tilgjengelig, innovativt og bærekraftig, og som ivaretar likestilling, inkludering og anti-rasistisk tilnærming allerede i planleggingsfasen. Vi kan samarbeide som partnere eller kommunikasjonspartnere i et prosjekt, eller tilby støtte til eksisterende prosjekter. Vennligst noter at instituttet har lite ressurser, noe som gjør at vår kapasitet er begrenset. Du kan sende oss en e-post og beskrive idéen din. Husk å ta hensyn til følgende: 

– Hva skal prosjektet oppnå og hva er det ønskede resultatet?
– Hva er prosjektets langsiktige målsettinger?
– Beskriv hva som skal skje helt eksakt (type prosjekt: paneldiskusjon, forestilling e.l.)?
– Når skal prosjektet gjennomføres?
– Hvor skal prosjektet gjennomføres?
– Hva er prosjektets budsjett?
– Hvordan kan instituttet delta i prosjektet?
– Hvordan vil det bilaterale samarbeidet mellom partnere være synlig i prosjektet?

Vennligst send ditt forslag til: iiris.tarvonen@finno.no

OPEN CALLS

Instituttet åpner utlysninger som en del av sitt programarbeid. Alle open calls er publisert på hjemmesiden og i vårt nyhetsbrev.

Open calls:

Tidligere:

OPEN CALL: Researcher in Residence (RiR) 15.02.-22.03.2024

OPEN CALL: DEEP WATER/ČIEKŊALIS ČÁHCI/SYVÄ VESI/DYPT VANN 07.09 – 30.09.2022

OPEN CALL: Residensstipendium för scenkonstnärer 06.09 – 12.10.2022

OPEN CALL: Residensstipendium för scenkonstnärer i september 2024

Videre finansieringsmuligheter for finsk-norsk samarbeid

Norsk-finsk kulturfond er et bilateralt fond som fremmer virksomhet og initiativ som bidrar til større kunnskap om og økt kontakt mellom kultur-, samfunns- og næringslivet i disse to land. Tilskudd kan søkes hvert år i februar.

Søkere med adresse i Norge: Norsk-finsk kulturfond

Søkere med adresse i Finland: Kulturfonden för Finland och Norge