NORD – Cultural Bridges

NORD Webbanner

2022 – 2024

Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti edistää kulttuurin ja taiteen ammattilaisten välistä yhteistyötä. NORD-ohjelman tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Norjan, Pohjois-Suomen ja Saamenmaan toimijoiden välisiä verkostoja ja toimintaa osana kansainvälistä kulttuurivaihtoa. Kulttuuritoimijat ja yhteisöt pohjoisessa ylittävät kansallisvaltioiden rajat, mikä luo luonnollisen lähtökohdan yhteistyölle.

Ohjelma koostuu erilaisista tapahtumista ja hankkeista kuten keskusteluista, avoimista hauista, residensseistä, verkottumistapahtumista, ammattilaisohjelmasta ja esityksistä. Ohjelma tuo yhteen taiteilijoita, kulttuuritoimijoita  ja organisaatioita sekä pyrkii luomaan dialogia yhteisistä ja ajankohtaisista aiheista. Ohjelma keskittyy erityisesti pitkäkestoiseen yhteistyöhön ja toimintaan, joka luo tiiviimpiä yhteyksiä toimijoiden välillä, perustuen yhteiseen ymmärrykseen ja kunnioitukseen.

Hankkeita käynnistetään ja toteutetaan yhteistyössä pohjoisessa toimivien kumppaneiden kanssa, instituutioista ja organisaatioista yksittäisiin taiteilijoihin ja kuraattoreihin. Ohjelman aikana luomme uusia yhteyksiä ja teemme uusia yhteistyöaloitteita. Etsimme aktiivisesti hankkeita, jotka ovat sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä.

2022 – 2024

Suoma-norgga kulturinstituhtta ovddida ovttasbarggu dáidda- ja kultursurggiid profešunála bargiide. NORD-prográmma mihttomearri lea nannet fierpmádagaid ja aktivitehtaid Davvi-Norgga, Davvi-Suoma ja Sámi aktevrraid várás, ja dat lea gaskariikkalaš kulturlonohallama oassin. Kulturbargit davvin barget rastá riikkaid rájiid, ja dat addá lunddolaš vuolggasaji ovttasbargat.

Prográmmas leat iešguđetlágan lágideamit ja prošeavttat, omd. ságastallamat, rabas almmuheamit, resideanssat, fierpmádatdoalut, oahppaladdanprográmmat ja čájálmasat. Prográmma láhčá čoahkkái dáiddáriid, kulturbargiid ja organisašuvnnaid ja mihttu lea ásahit gulahallama áigeguovdilis, oktasaš fáttáid hárrái. Prográmma deattuha guhkitáigge ovttasbargguid ja aktivitehtaid nu ahte huksejuvvo nannosit oktavuohta kutlurbargiid gaskkas, mas vuođđun lea gaskaneas áddejupmi ja gudnejahttin.

Prošeavttat álggahuvvojit ja doaimmahuvvojit ovttasbarggus oasálaččaiguin geat barget davvin, institušuvnnaid ja organisašuvnnaid rájes gitta ovttaskas dáiddáriidda ja kurahtoriidda. Prográmma áigodagas mii háhkat ođđa oktavuođaid ja álggahit ođđa ovttasbargoprošeavttaid. Mii ohcat áŋgirit prošeavttaid mat leat sosiálalaččat ja ekologalaččat guoddevaččat.

NORD-ohjelman hankkeet / NORD-prográmma prošeavttat: 

Kulttuurin ammattilaisia opintomatkalle Kaarasjoelle 13.03-15.03.2024

Finnish curators to attend Barents Spektakel 15.02 – 18.02.2024

Jaakko Laitinen & Väärä Raha: norgesturné 26.01 – 27.01.2024

Tromsø International Film Festival 15.01 – 21.01.2024

DARK 02.11 – 04.11.2023

OPEN CALL: Residensstipendium för scenkonstnärer i september 2024

VADSØ MEGACITY 10.-12.8.2023

Riddu Riđđu Festivála 12.07. – 16.07.2023

Det gode liv // The Sweetness of living at Festspillene i Nord-Norge 24.06 – 01.07.2023

Oslo International Theater Festival: Pauliina Feodoroff – Matriarchy 08.03.2023

Barents Spektakel 2023: Cultural Carousel 25.02.2023

NORTHERN TALKS: Performing Arts and the Northern Future 01.12 – 02.12.2022

Floating seminar: Inclusive Arctic Urban Spaces 24.10.2022

OPEN CALL: DEEP WATER/ČIEKŊALIS ČÁHCI/SYVÄ VESI/DYPT VANN 07.09 – 30.09.2022

OPEN CALL: Residensstipendium för scenkonstnärer 06.09 – 12.10.2022

In conversation with The Finnish Institutes 4/6: Our Culture to Our People 9.2.2022

Design: Blank Blank