NORD – Cultural Bridges

NORD Webbanner

Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti edistää kulttuurin ja taiteen ammattilaisten välistä yhteistyötä. NORD-ohjelman tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Norjan, Pohjois-Suomen ja Saamenmaan toimijoiden välisiä verkostoja ja toimintaa osana kansainvälistä kulttuurivaihtoa. Kulttuuritoimijat ja yhteisöt pohjoisessa ylittävät kansallisvaltioiden rajat, mikä luo luonnollisen lähtökohdan yhteistyölle.

Ohjelma koostuu erilaisista tapahtumista ja hankkeista kuten keskusteluista, avoimista hauista, residensseistä, verkottumistapahtumista, vierailuohjelmista ja esityksistä. Ohjelma tuo yhteen taiteilijoita, kulttuuritoimijoita  ja organisaatioita sekä pyrkii luomaan dialogia yhteisistä ja ajankohtaisista aiheista.  Ohjelma keskittyy erityisesti pitkäkestoiseen yhteistyöhön ja toimintaan, joka luo tiiviimpiä yhteyksiä toimijoiden välillä, perustuen yhteiseen ymmärrykseen ja kunnioitukseen.

Hankkeita käynnistetään ja toteutetaan yhteistyössä pohjoisessa toimivien kumppaneiden kanssa, instituutioista ja organisaatioista yksittäisiin taiteilijoihin ja kuraattoreihin. Ohjelman aikana luomme uusia yhteyksiä ja teemme uusia yhteistyöaloitteita. Etsimme aktiivisesti hankkeita, jotka ovat sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä.

NORD-ohjelman hankkeet: 

In conversation with The Finnish Institutes 4/6: Our Culture to Our People 9.2.2022

OPEN CALL: Residensstipendium för scenkonstnärer 06.09 – 12.10.2022

OPEN CALL: DEEP WATER/ČIEKŊALIS ČÁHCI/SYVÄ VESI/DYPT VANN 07.09 – 30.09.2022

Floating seminar: Inclusive Arctic Urban Spaces 24.10.2022

NORTHERN TALKS: Performing Arts and the Northern Future 01.12 – 02.12.2022

Barents Spektakel 2023: Cultural Carousel 25.02.2023

Imagining alternative futures – Artist-in-residence interview with Miina Alajärvi and Kirsikka Paakkinen 27.2.2023

Oslo International Theater Festival: Pauliina Feodoroff – Matriarchy 08.03.2023

Design: Blank Blank