OM OSS

Finsk-norsk kulturinstitutt arbeider for å styrke kulturutvekslingen mellom Finland og Norge og øke kunnskapen om Finland i Norge og omvendt. Instituttet fremmer samarbeid, dialog og mobilitet mellom finske og norske kunstnere, kulturaktører og -organisasjoner og produserer mangfoldig program for et bredt publikum.

Instituttet er nettverksskaper, brobygger og informasjonsformidler mellom mange kulturaktører. Arrangementene gjennomføres alltid i samarbeid med norske og finske partnere. Instituttet har ikke egne publikumslokaler.

Kulturinstituttet som ble opprettet i 1997, er lokalisert i Oslo, men instituttets virksomhetsområde omfatter hele Norge. Det er de bilaterale kulturfondene Kulturfonden för Finland och Norge og Norsk-finsk kulturfond som står bak instituttet. Fondsstyrene sammen utpeker instituttets styre som har medlemmer både fra Norge og Finland. Basisfinansiering gis av Undervisnings- og kulturministeriet i Finland. Også Kulturdepartementet i Norge støtter instituttets virksomhet. Prosjektfinansiering kan søkes fra fond og stiftelser.

Finsk-norsk kulturinstitutt inngår i nettverket SKTI Finlands kultur- og vitenskapsinstitutter – som består av 17 institutter lokalisert i ulike deler av verden. Instituttet hører også til nettverket EUNIC Norway som består av europeiske kulturinstitutter og ambassader lokalisert i Norge.

Finsk-norsk kulturinstitutt samarbeider også tett med andre aktører som opprettholder kontakter mellom Finland og Norge, slik som Finlands ambassade i Oslo og Business Finland Norway.

TEAM

Pauliina Gauffin

Direktør

pauliina.gauffin@finno.no

(+47) 40 62 18 91

Ida Laude

Produsent

ida.laude@finno.no

(+47) 91 00 50 19

STYRET

2018-2020

Karl Einar Ellingsen, styreleder
Espen Stedje, generalsekretær i Foreningen Norden i Norge
Anna-Maija Isachsen, administrasjonssjef i Blomqvist Kunsthandel
Jan Sundberg, professor emeritus
Niko Valkeapää, musiker

Årsberetning 2019
Årsberetning 2018
Årsberetning 2017