OM OSS

Finsk-norsk kulturinstitutt arbeider for å styrke kulturutvekslingen mellom Finland og Norge. Instituttet fremmer samarbeid, dialog og mobilitet mellom finske og norske kunstnere, kulturaktører og -organisasjoner og produserer mangfoldig program for et bredt publikum.

Instituttet er nettverksskaper og brobygger mellom mange kulturaktører. Arrangementene gjennomføres alltid i samarbeid med norske og finske partnere. Instituttet har ikke egne publikumslokaler.

Kulturinstituttet som ble opprettet i 1997, er lokalisert i Oslo, men instituttets virksomhetsområde omfatter hele Norge. Det er de bilaterale kulturfondene Kulturfonden för Finland och Norge og Norsk-finsk kulturfond som står bak instituttet. Fondsstyrene sammen utpeker instituttets styre som har medlemmer både fra Norge og Finland. Basisfinansiering gis av Undervisnings- og kulturministeriet i Finland. Også Kulturdepartementet i Norge støtter instituttets virksomhet. Instituttet kan søke prosjektfinansiering fra fond og stiftelser.

Finsk-norsk kulturinstitutt inngår i nettverket SKTI Finlands kultur- og vitenskapsinstitutter – som består av 17 institutter lokalisert i ulike deler av verden. Instituttet hører også til nettverket EUNIC Norway som består av europeiske kulturinstitutter og ambassader lokalisert i Norge.

Finsk-norsk kulturinstitutt samarbeider også tett med andre aktører som opprettholder kontakter mellom Finland og Norge, slik som Finlands ambassade i Oslo og Business Finland Norway.

TEAM

Pauliina Gauffin

Direktør

pauliina.gauffin@finno.no

(+47) 40 62 18 91

Ida Laude (i permisjon)

Produsent

Iiris Tarvonen

Produsent

iiris.tarvonen@finno.no

(+47) 91 00 50 19

Tilda Anttila

Praktikant

info@finno.no

(+47) 40 62 40 08

STYRET

2021-2023

Karl Einar Ellingsen, styreleder
Anna-Maija Isachsen, administrasjonssjef i Blomqvist Kunsthandel
Virpi Näsänen, M.Sc. (Econ.)
Toni Kauppila, professor og arkitekt, Kunsthøgskolen i Oslo
Marianne Zamecznik, kurator, Trondheim kunstmuseum

Årsberetning 2020
Årsberetning 2019
Årsberetning 2018
Årsberetning 2017