OM OSS

Finsk-norsk kulturinstitutt fremmer kulturutveksling mellom Finland og Norge. Vår oppgave er å styrke samarbeid, dialog og mobilitet mellom profesjonelle kunst- og kulturaktører i begge land.

Instituttet er nettverksskaper og brobygger mellom mange kulturaktører. Arrangementene gjennomføres alltid i samarbeid med norske og finske partnere. Instituttet har ikke egne publikumslokaler.

Kulturinstituttet som ble opprettet i 1997, er lokalisert i Oslo, men instituttets virksomhetsområde omfatter hele Norge. Det er de bilaterale kulturfondene Kulturfonden för Finland och Norge og Norsk-finsk kulturfond som står bak instituttet. Fondsstyrene sammen utpeker instituttets styre som har medlemmer både fra Norge og Finland. Basisfinansiering gis av Undervisnings- og kulturministeriet i Finland. Også Kulturdepartementet i Norge støtter instituttets virksomhet. Prosjektfinansiering kan søkes fra fond og stiftelser.

Finsk-norsk kulturinstitutt inngår i nettverket SKTI Finlands kultur- og vitenskapsinstitutter – som består av 17 institutter lokalisert i ulike deler av verden. Instituttet hører også til nettverket EUNIC Norway som består av europeiske kulturinstitutter og ambassader lokalisert i Norge.

Finsk-norsk kulturinstitutt samarbeider også tett med andre aktører som opprettholder kontakter mellom Finland og Norge, slik som Finlands ambassade i Oslo og Business Finland Norway.

TEAM

Pauliina Gauffin

Direktør

pauliina.gauffin@finno.no

(+47) 40 62 18 91

Iiris Tarvonen

Produsent

iiris.tarvonen@finno.no

(+47) 91 00 50 19

Linda Hildén

Praktikant

prosjekt@finno.no

(+47) 40 62 40 08

Solja Kumpula

Praktikant

info@finno.no

(+47) 40 62 40 08

PRAKSISPLASS

Finsk-norsk kulturinstitutt tilbyr finske studenter muligheter til å få internasjonal arbeidserfaring i form av praksisplasser. Praksisen passer for studenter i sluttfasen av studier innen kommunikasjon, kulturproduksjon, kunst eller humanistiske fag.

Du kan søke om praksisplass enten gjennom Utbildningsstyrelsens EDUFI-program eller Svenska kulturfonden.

Les mer om søknadsprosessen og kriterier:

EDUFI-praksisplass

Svenska kulturfonden praksisplass

STYRET

2024-2026

Karl Einar Ellingsen, styreleder
Rune Carlsson, assisterende generalsekretær, Foreningen Norden
Virpi Näsänen, M.Sc. (Econ.)
Toni Kauppila, professor og arkitekt, Kunsthøgskolen i Oslo
Marianne Zamecznik, kurator, Trondheim kunstmuseum

Årsrapport 2023
Årsrapport 2022
Årsberetning 2021
Årsberetning 2020
Årsberetning 2019