INSTITUUTTI

Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti vahvistaa ja edistää Suomen ja Norjan välistä kulttuurivaihtoa ja lisää tietoa Suomen kulttuurielämästä Norjassa ja Norjan kulttuurielämästä Suomessa. Tavoitteena on edistää yhteistyötä, vuoropuhelua ja liikkuvuutta suomalaisten ja norjalaisten taiteilijoiden, kulttuuritoimijoiden ja ammattilaisorganisaatioiden välillä sekä tuottaa monipuolista ohjelmaa laajalle yleisölle.

Instituutti toimii yhteyksien luojana, sillanrakentajana ja tiedonvälittäjänä kulttuurialan toimijoiden välillä. Tapahtumat toteutetaan aina yhteistyössä sekä suomalaisten että norjalaisten kumppanien kanssa. Instituutilla ei ole omia yleisötiloja.

Vuonna 1997 perustettu kulttuuri-instituutti sijaitsee Oslossa mutta sen toiminta-alueeseen kuuluu koko Norja. Instituutin taustalla ovat kahdenväliset rahastot, Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto ja Norjalais-suomalainen kulttuurirahasto. Rahastojen hallitukset valitsevat instituutin hallituksen, jossa on jäseniä sekä Norjasta että Suomesta. Instituutti saa perusrahoituksensa Suomen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Myös Norjan kulttuuriministeriö tukee instituutin toimintaa. Projektirahoitusta voidaan hakea rahastoilta ja säätiöiltä.

Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti kuuluu Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien SKTI-verkostoon, joka koostuu 17 eri puolilla maailmaa sijaitsevasta instituutista. Instituutti on myös osa Norjassa sijaitsevien eurooppalaisten kulttuuri-instituuttien ja suurlähetystöjen EUNIC Norway -verkostoa. Tiivistä yhteistyötä tehdään muiden toimijoiden kanssa, jotka pitävät yllä yhteyksiä Suomen ja Norjan välillä, kuten Suomen suurlähetystö Oslossa ja Business Finland Norway.

TIIMI

Pauliina Gauffin

Johtaja

pauliina.gauffin@finno.no

(+47) 40 62 18 91

Ida Laude

Tuottaja

ida.laude@finno.no

(+47) 91 00 50 19

Elina Vainio

Korkeakouluharjoittelija

prosjekt@finno.no

(+47) 40 62 40 08

HALLITUS

2018-2020

Karl Einar Ellingsen, hallituksen pj
Espen Stedje, Pohjola-Nordenin Norjan pääsihteeri
Anna-Maija Isachsen, hallintojohtaja Blomqvist kunsthandel
Jan Sundberg, professori emeritus
Niko Valkeapää, muusikko

Vuosikertomus 2019 (norjaksi)
Vuosikertomus 2018 
(norjaksi)
Vuosikertomus 2017 (ruotsiksi)