OPEN CALL: Residensstipendium för scenkonstnärer i september 2024

snötoppade fjäll

Svenska kulturfonden, Davvi – Senter for scenkunst och Finsk-norsk kulturinstitutt utlyser en open call. Vi söker svenskspråkiga professionella scenkonstnärer verksamma i Finland till en residens i Davvi i Hammerfest, Norge.

Residenset är avsett för scenkonstnärer / arbetsgrupper bestående av 2-4 personer med fokus på konstnärligt arbete (teater, dans, nycirkus och performance) som önskar jobba i grupp under en tre veckors period i september 2024.

Davvi – Senter for scenekunst är ett kompetens- och nätverkscenter för fri scenkonst i Norge. Residenset genomförs i Nord-Norge som har långa traditioner för mångkulturell samexistens. Förmedling av och arbete med minoritetsspråk är en viktig del av kompetenscentrets arbetsområden.

Under residensperioden har arbetsgruppen tillgång till en studio på 173 m2 i Arktisk kultursenter i Hammerfest samt tillgång till en lägenhet för 4 personer i närheten av arbetsutrymmena. Under residenset har man stor frihet att använda sig av studion 24/7. Studion har en del grundläggande teknisk utrustning som konstnärerna är välkomna att använda, men teknisk personal ingår inte.

Svenska kulturfondens ändamål är att främja och stödja utbildning, kultur, konst, vetenskap och forskning samt samhällsservice som gynnar det svenska i Finland.

Kriterier
Residensstipendiet är avsett för professionella scenkonstnärer verksamma i Finland. Nordiska samarbetsprojekt med koppling till det svenska i Finland är även möjliga.

Notera
En individuell ansökan om residensstipendium ska göras av varje arbetsgruppsgruppmedlem. I ansökan ska den sökande specificera vem de övriga arbetsgruppsmedlemmarna är.

Summa
Svenska kulturfonden beviljar 1625 euro/person (3 veckor). Davvi – Senter for scenekunst står för resorna och dagtraktamenten på 435 NOK/per dag/person.

Ansökan
Ansökningsfrist 30.9.2023.
Mer information och ansökningsinstruktioner: kulturfonden.fi

Residenset är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden, Davvi – Senter for scenekunst och Finsk-norsk kulturinstitutt.

Bild: Hammerfest, Zbigniew Ziggi Wantuch.