YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET

Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti rakentaa siltoja tukemalla Suomessa ja Norjassa toimivien kulttuurialan ammattilaisten yhteistyötä. Seuraavassa voit lukea lisää tarjoamistamme mahdollisuuksista.

Ehdota yhteistyötä

Instituutti on avoin uusille aloitteille ja ideoille, ja voimme tehdä yhteistyötä eri tavoin ja erityyppisissä projekteissa. Toimintamme tavoitteena on tukea ja/tai tuottaa sisältöä, joka on saavutettavaa, innovatiivista ja kestävää, ja jossa otetaan huomioon yhdenvertaisuus ja osallisuus jo projektin suunnitteluvaiheessa. Voimme toimia yhteistyökumppanina, auttaa viestinnässä tai tukea jo käynnistyneitä projekteja. Huomioithan, että instituutin resurssit ovat rajalliset, mikä vaikuttaa myös kapasiteettiimme. Voit lähettää meille tietoja ideastasi sähköpostitse, pitäen mielessä seuraavat tiedot:

– Mitkä ovat projektin tavoitteet ja tulokset?
– Mitkä ovat pitkän aikavälin tavoitteet?
– Mitä tarkalleen tapahtuu (paneelikeskustelu, esitys jne.)?
– Milloin projekti toteutuu?
– Missä projekti tapahtuu?
– Mikä on projektin budjetti?
– Miten instituutti voi olla osana projektia?
– Kuinka kumppaneiden bilateraalinen yhteistyö toteutuu projektissa?

Voit lähettää ehdotuksesi osoitteeseen: iiris.tarvonen@finno.no

Avoimet haut

Instituutti avaa ehdotuspyynnöt osana ohjelmatyötään. Kaikki avoimet haut julkaistaan verkkosivuillamme ja uutiskirjeessämme.

Käynnissä olevat avoimet haut:

Päättyneet haut:

OPEN CALL: Researcher in Residence (RiR) 15.02-22.03.2024

OPEN CALL: DEEP WATER/ČIEKŊALIS ČÁHCI/SYVÄ VESI/DYPT VANN 07.09 – 30.09.2022

OPEN CALL: Residensstipendium för scenkonstnärer 06.09 – 12.10. 2022

OPEN CALL: Residensstipendium för scenkonstnärer i september 2024

Lisää rahoitusmahdollisuuksia Suomen ja Norjan väliseen yhteistyöhön

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto – Norsk-finsk kulturfond on kahdenvälinen rahasto, joka tukee toimintaa ja aloitteita, jotka lisäävät maiden keskinäistä tuntemusta ja kontakteja kulttuuri-, yhteiskunta- ja elinkeinoelämän aloilla. Apurahojen hakuaika on vuosittain helmikuussa.

Norjassa asuvat hakijat: Norjalais-suomalainen kulttuurirahasto

Suomessa asuvat hakijat: Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto