OPEN CALL: DEEP WATER/ČIEKŊALIS ČÁHCI/SYVÄ VESI/DYPT VANN
07.09 - 30.09

Millainen rooli taiteella, kulttuurilla ja luovilla toimialoilla on kestävän, dynaamisen ja elinkelpoisen alueellisen yhteiskunnan luomisessa? Vesisaaren taideyhdistys, Varanger-festivaali, Vesisaaren vierastudio, Lapin taiteilijaseura ja Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti kutsuvat taiteilijoita osallistumaan uuteen avoimeen hakuun.

Haku on avoinna suomalaisille ja Suomen Lapista kotoisin oleville ammattitaiteilijoille ja taiteilijaryhmille sekä taiteilijoille, jotka eivät ole alun perin kotoisin näiltä alueilta, mutta jotka identifioituvat pohjoisen asukkaiksi joko asuessaan pohjoisessa tai koska heillä on jokin yhteys pohjoiseen.

Avoimella hakukierroksella etsitään paikkasidonnaisia projekteja, jotka tuotetaan Vesisaaressa Varanger-festivaalin aikana elokuussa 2023. Valittu taiteilija tai valitut taiteilijat kutsutaan myös kahden viikon residenssiin Vesisaaren vierasstudioon tammikuussa 2023. Avoimen haun tavoitteena on edistää yhteistyötä ja vuoropuhelua yli rajojen Norjan ja Suomen pohjoisilla alueilla. Kannustamme taiteilijoita yhteisöllisyyteen ja vuoropuheluun Vesisaaren paikallisyhteisön kanssa.

Avoimen haun aihe
Norjan ja Suomen pohjoisiin alueisiin kohdistuu paineita, jotka johtuvat siitä, että ihmiset muuttavat kaupunkialueille jatkuvasti lisääntyvän kaupungistumisen ja politiikan vuoksi. Tutkimuksissa, joissa on tutkittu, miten tämä suuntaus voitaisiin pysäyttää ja kannustaa ihmisiä muuttamaan näille alueille ja edistämään niiden kasvua, on tuotu esiin vesiviljelyn, matkailun ja tuulivoiman kaltaiset alat osana ratkaisua. Mutta onko tämä kehitys kestävää? Entä mitä käy asukkaiden jokapäiväisen elämän laadulle? Mitä mahdollisuuksia alueen kulttuurilla ja luovien alojen yrityksillä on toimia mahdollisena kasvun lähteenä? Ovatko nämä resurssit yhteisiä yli rajojen?

Vaikka suhteet ja yhteistyö Suomen kanssa ovat historiallisesti olleet vahvat, nykyisen poliittisen tilanteen valossa yhteistyö maiden välillä on tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Uskomme, että taiteella on tärkeä rooli myönteisen kehityksen edistämisessä, ja haluamme vahvistaa yhteistyötä taiteen ja kulttuurin alalla pohjoisella alueella.

Taiteilijahaun tavoite:

 • Kehittää ulkoilma- ja paikkasidonnainen hanke yhdessä paikallisyhteisöjen kanssa
 • Edistää paikallisen yhteiskunnan ja yhteisöjen myönteistä kehitystä
 • Lisäarvon tuottaminen Varanger-festivaalille lisäämällä siihen paikan päällä toteutettava taideprojekti

Alueesta
Tromssan ja Finnmarkin alueen alkuperäiskansa ovat saamelaiset. Aluetta ovat asuttaneet myöhemmin norjalaiset, norjansuomalaiset ja kveenit, ja alue on monikulttuurinen. On tärkeää, että ihmiset voivat säilyttää ja välittää kulttuuriaan sekä kehittää taidettaan ja kulttuuri-ilmaisuaan.

Vadsø on pieni kaupunki Varangerin niemimaalla, Varangerin vuonon rannalla. Vaikka vuono on biologiselta monimuotoisuudeltaan uskomattoman rikas, on liikakalastus uhannut luontoa. Monet Varangerin niemimaalla asuvat harvinaiset lajit ovat vaarassa edelleen vähetä tai kadota.

Vesisaari on Finnmarkin läänin pääkaupunki. Sitä on pidetty pohjoisen kveenikulttuurin pääkaupunkina, sillä se oli 1800-luvulla Pohjois-Suomesta, Ruotsista ja Venäjältä tulleiden suomenkielisten siirtolaisten keskus. Kuusikymmentä prosenttia asukkaista oli suomenkielisiä, ja heidän jälkeläisensä tunnustetaan nykyään norjansuomalaisiksi ja kansalliseksi vähemmistöksi kveeneiksi.

Avustukset ja kustannukset:
Vesisaaressa kahden viikon ajan tammikuussa ja yhden viikon ajan elokuussa 2023 aiheutuvat matka- ja majoituskustannukset korvataan. Apurahan suuruus on 20 000-40 000 Norjan kruunua. Materiaalikustannukset on haettava muista lähteistä.

Residenssi:
Residenssi koostuu asunnosta ja studiosta, ja se soveltuu yhdestä kolmeen taiteilijalle. Tilassa on pieni grafiikan prässi ja keramiikan polttouuni. Residenssin omistaa Tromssan ja Finnmarkin lääni.

Osoite: Hvistendalsgate 57, Vesisaari, Norja

Hakukriteerit:
Haku on avoin suomalaisille ja Suomessa toimiville taiteilijoille ja taiteilijaryhmille sekä taiteilijoille, jotka identifioituvat pohjoisen asukkaiksi. Hakemuksesta tulee käydä ilmi:

 •  yhteys ja kiinnostus pohjoiseen,
 •  että hakija(t) identifioituvat pohjoisen asukkaiksi joko asuessaan pohjoisessa tai koska heillä on jokin yhteys alueeseen,
 • kokemus yhteistötaiteesta tai paikkasidonnaisista hankkeista ja
 • Varanger-festivaalille toteutettava ulkoilma- ja paikkasidonnainen taideprojekti.

Hakemus:
Hae lähettämällä PDF-tiedosto osoitteeseen vadsokunst@gmail.com 

Hakemuksen tulee sisältää:

 • Motivaatiokirje
 • Projektisuunnitelma (nimi, osallistujat, tavoite, max. yhden sivun mittainen projektikuvaus)
 • Aikaisempia työnäytteitä
 • Matkasuunnitelma ja budjetti
 • CV

Hakemuksen kieli on englanti. Hakuaika päättyy 30. syyskuuta 2022.

Päätökset valinnoista tekevät: Vesisaaren taideyhdistys, Varanger-festivaali, Vesisaaren vierastudio, Lapin taiteilijaseura ja Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti.

Aikataulu:
7. syyskuuta 2022: Haku avautuu
30. syyskuuta 2022: Hakuaika päättyy
31. lokakuuta 2022: Taiteilijoiden tai taiteilijaryhmien valinta.
16.-30. tammikuuta 2023: Residenssijakso Vesisaaren vierastudiossa
9.-12. elokuuta 2023: Paikkasidonnaisen taidehankkeen toteuttaminen Varanger-festivaalilla

Lisätietoja:
Monica Milch Gebhardt, Vadsø Art Association
vadsokunst@gmail.com
+47 97153929

Vadsø Art Association

Vadsø guest studio (Troms and Finnmark County Authority)

The Artists’ Association of Lapland 

The Varanger festival

The Finnish-Norwegian Cultural Institute