Publisert 21.10.2020

Workshop Oslo Kulturnatt 2021: Movements

Dansere filmas framför en projicerad tegning

Kuva: Anne-Sylvie Bonne

Oslo Kulturnatt 2021 -tapahtumaan suunniteltu Movements on monitaiteellinen esitys, joka perustuu musiikin, tanssin, piirtämisen ja videon kautta tapahtuvaan liikkeeseen.

Movements-projekti käynnistyi syyskuussa kahden päivän workshop-työskentelyllä Oslossa. Työpajaan osallistuivat säveltäjä ja jazzmuusikko Verneri Pohjola, muusikko Tuomo Prättälä, kuvataiteilija Runi Langum, tanssija ja koreografi Kenji Wilkin ja videotaiteilija Simon M. Valentine. Suomalaisosallistujat olivat mukana etäyhteyden kautta. Työpajassa luotiin perusta taiteelliselle ilmaisulle, musiikilliselle äänimaisemalle sekä sävellykselle, joita syvennetään vielä ennen Oslo kulturnatt 2021 -tapahtumaa.

Tegnere, videokunstner og dansere i workshop

Kuva: Anne-Sylvie Bonnet

Movements-esityksessä katse suunnataan yksilöön. Yksilöä käsitellään toisaalta osana yhteisöä, mutta esillä on myös yksilön tarve murtautua ulos yhteisön kaavoista ja identifioida itsensä muista erillisenä olentona. Teoksessa individualismin ja kollektivismin suhdetta tutkitaan improvisaation ja liikkeen kautta. 

Meiltä edellytetään jatkuvaa sopeutumista uusiin sääntöihin ja rajoituksiin, ja jopa eristäytymisestä on tullut kollektiivisen solidaarisuuden osoitus.

Individualismin ja kollektiivisuuden suhde on noussut koronaviruksen leviämisen ja ”uuden normaalin” myötä entistä voimakkaammin esiin. Meiltä edellytetään jatkuvaa sopeutumista uusiin sääntöihin ja rajoituksiin, ja jopa eristäytymisestä on tullut kollektiivisen solidaarisuuden osoitus. Miten tämä kaikki vaikuttaa kehon liikkeisiin ja liikkumismalleihin? Miten teemat nousevat esiin työpajassa, jossa kehoa tarkastellaan monesta eri näkökulmasta piirtämisen, videon, tanssin ja musiikin kautta?

Movements-workshop på gång

Kuva: Anne-Sylvie Bonnet

Työpajassa läpikäydyt prosessit dokumentoitiin, ja työskentelystä tuotetaan pilottivideo, joka esittelee työpajan tuloksia ja antaa suuntaa Oslo kulturnatt 2021 -tapahtumassa nähtävälle esitykselle.

Movements koostuu improvisaatiopiirustuksesta, jazzmusiikista, tanssista ja videotaiteesta. Taiteilijat: piirtäjä Runi Langum, jazzmuusikko Verneri Pohjola, muusikko Tuomo Prättälä, videotaiteilija Simon M. Valentine, koreografi Kenji Wilki sekä Den Norske Opera og Ballettin tanssijat.

Kulttuuritoimisto Mesén on kaiken ikäisille suunnatun Movements-projektin kuraattori ja tuottaja. Hanketta tukevat Norjalais-suomalainen kulttuurirahasto, Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti, Oslon kunnan Kulturetaten ja Fond for lyd og bilde.

Movements-workshop på gång
Kuva: Anne-Sylvie Bonnet
Teksti: Kulturbyrået Mesén