Publisert 17.09.2020

Markus Joutsela: Pakkaus on alihyödynnetty media

Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti järjestää avoimen ”Is wood the new plastic?” -webinaarin osana Oslo Innovation Week 2020 -tapahtumaa yhdessä Suomen Oslon-suurlähetystön ja Business Finland Norjan kanssa.

Webinaarissa käsitellään pakkausalan kestävämpää tulevaisuutta ja uusia biomateriaaleja muovin korvaajina tuotannon, ostajan, suunnittelun sekä startup-yritysten näkökulmista.

Yksi webinaarin puhujista on Aalto-yliopiston visuaalisen viestinnän muotoilun lehtori Markus Joutsela, joka on työskellennyt pakkausten parissa suunnittelijana, muotoilun tutkijana ja pakkaussuunnittelun opettajana.

 

Joutsela on tutkinut pakkauksia arvonmuodostuksen, käyttäjälähtöisyyden, vastuullisuuden ja käyttäjäkokemuksen kannalta sekä toiminut pakkaussuunnittelun asiantuntijatehtävissä ja erilaisten pakkaussuunnittelukilpailujen tuomaristossa.

Millaisten asioiden parissa työskentelet juuri nyt?

Aloitimme juuri kolme uutta pakkaussuunnitteluprojektia Aalto-yliopiston Pack-Age -kurssilla, jossa kehitetään uusia kestävän kehityksen pakkausratkaisuja yhteistyössä yritysten ja teollisuuden kanssa.

Lisäksi toimin tutkijana ja asiantuntijana kahdessa teollisuuden kanssa verkottuneessa ja Business Finlandin rahoittamassa pakkaustutkimushankkeessa. Hankkeissa tutkitaan pakkausten tarinankerronnallisuutta, moniaistisuutta sekä käyttäjälähtöistä suunnittelua viestinnällisestä näkökulmasta.

Sain myös hetki sitten tietää, että tiimini on pärjännyt pakkaussuunnittelun Circular Design Challenge -kilpailussa, joten lisää kiinnostavia projekteja kiertotalouden parissa on luvassa lähitulevaisuudessa.

Miten sinusta tuli pakkaussuunnittelun opettaja ja pakkaustutkija?

Olen koulutukseltani graafinen suunnittelija. Pakkausten ja kuluttajan suhde on aina kiinnostanut minua erityisen paljon.

Kun Taideteollinen korkeakoulu, Kauppakorkeakoulu ja Tekninen korkeakoulu yhdistyivät kymmenen vuotta sitten Aalto-yliopistoksi, syntyi kiinnostava ympäristö, jossa pakkaussuunnittelun tutkimusta ja koulutusta on mahdollista miettiä aivan uudesta näkökulmasta. Kaikkien kolmen korkeakoulun osaamisalueita pystyy hyödyntämään pakkausten kehittämisessä.

Ennen siirtymistäni Aaltoon olin työskennellyt eri muotoilutoimistoissa pakkaussuunnittelun parissa. Aalto-yliopistossa pääsin tutkimaan, kehittämään ja pilotoimaan monialaista pakkaussuunnittelun koulutusta.

Mitä kiinnostavaa on pakkauksissa ja pakkaussuunnittelussa?

Pakkaus on alihyödynnetty media. Se vaikuttaa tuotteiden kiinnostavuuteen, ymmärrettävyyteen ja toimivuuteen. Pakkaussuunnitteluun liittyy myös psykologiaa, sillä kuluttajan havainnot linkittyvät uskomuksiin ja kulutuskäyttäytymiseen.

Vastuullinen pakkaussuunnittelu on kokonaisvaltainen haaste, jossa tuotetta ja sen pakkaustapaa pitää tarkastella monesta eri näkökulmasta: mitä kuluttajat arvostavat, mitä vaatimuksia itse tuote asettaa ja mikä on teknisesti mahdollista. Myös yrityksen, logistiikan, kaupan ja kierrätyksen toiveet on huomioitava.

Pakkauksen tärkeimmät ominaisuudet?

Pakkauksen tulee ennen kaikkea suojata tuotetta, mutta pakkaus on myös moniaistinen viestinnän väline, joka vaikuttaa suoraan siihen, miten toimiviksi ja houkutteleviksi me tuotteet koemme.

Pakkaustutkijan ja -suunnittelijan tärkein ominaisuus?

Tärkeintä on olla moniottelija, joka ymmärtää pakkauksen, tuotteen ja kuluttajan suhteen jakelutietä unohtamatta.

Mitkä ovat urasi kohokohtia?

Pidän siitä, että olen saanut vastuuta ja mahdollisuuden uudistaa pakkaussuunnittelun koulutusta Suomessa ja onnistunut luomaan vaikuttavan asiantuntijaverkoston, jonka kanssa voin käydä jatkuvaa vuoropuhelua pakkaussuunnitteluasioista ja alan tulevaisuudesta.

Joutsela on perustanut Aalto-yliopistoon monitieteisen co-design alustan, Pack-Age -sivuaineen, joka yhdistää yliopiston eri alojen pakkauksiin linkittyvän opetuksen ja oppimisen teollisuuden pakkaussuunnitteluprojekteihin. 

Kiinnostavimmat trendit pakkauksiin liittyen?

Vastuullisuus, vaivattomuus ja kokemuksellisuus yhdistyvät monissa pakkaustrendeissä. Täysin häviävät tai muuntuvat pakkaukset ovat mielestäni kiinnostavia.

Vaikeimmat pakkaushaasteet?

Pakkauskehityksessä haasteena on jumiutuminen vanhoihin toimintamalleihin ja näkemyksiin, jotka estävät pakkaussuunnittelun koko potentiaalin hyödyntämisen. Pakkausta ei voi ajatella pelkkänä kuluna, sillä sen rooli liiketoiminnassa on paljon suurempi.

Mitä odotat tulevaisuudelta?

Pakkaussuunnittelussa tapahtuu jatkuvasti, ja on mahtavaa olla mukana kehittämässä uusia ja fiksumpia ratkaisuja. Pakkaussuunnittelun kautta uudistetaan liiketoimintaa. Ehkä pian nähdään uusia ja kiinnostavia startuppejakin aiheesta, aika näyttää 😉

Markus Joutsela LinkedInissä
Lisätiedot ja ilmoittautuminen ”Is wood the new plastic?” -webinaariin
Oslo Innovation Week 2020
Text: Elina Vainio / FINNO