Publisert 17.09.2020

Markus Joutsela: Förpackningar är underutnyttjade medier

Finsk-norsk kulturinstitutt organiserar webinaret “Is wood the new plastic?” som en del av Oslo Innovation Week 2020 tillsammans med Finlands ambassad i Oslo och Business Finland Norge.

Webinaret hanterar diskussioner som tangerar förpackningsindustrins framtid och hållbarhet, samt nya biomaterialer som kan ersätta plast ur produktionens, köparens, designens och startup-företagens synvinklar.

En av talarna i webinaret är Markus Joutsela, lektor i visuell kommunikationsdesign vid Aalto-universitetet. Han har tidigare arbetat som förpackningsdesigner, forskare och lärare inom förpackningsdesign.

Joutsela har forskat förpackningar utifrån olika vinklar såsom värdefunktionen, användarvänligheten, hållbarheten och användarupplevelsen. Han har i tillägg fungerat som expert inom förpackningsdesign och varit jurymedlem i flera designtävlingar.

Vad jobbar du med just nu?

Vi har precis startat tre nya förpackningsdesignprojekt på Aalto-universitetets Pack-Age-kurs där nya hållbara förpackningslösningar designas tillsammans med företag inom industrin.

Dessutom jobbar jag som forskare och expert i två förpackningsforskningsprojekt som är finansierade av Business Finland. Projekten forskar närmare på förpackningens storytelling och hur den multisensoriska användardesign fungerar ur et kommunikativt perspektiv.

Jag fick också nyligen veta att mitt team har varit framgångsrika i Circular Design Challenge tävlingen, så flera intressanta projekt inom cirkulär ekonomi kommer att vara på gång i en snar framtid.

Hur blev du förpackningsdesignlärare och förpackningsforskare?

Jag tog examen som grafisk formgivare. Förhållandet mellan förpackning och användare har alltid intresserat mig särskilt mycket.

När Konsthögskolan, Handelshögskolan och Helsingfors tekniska universitetet slogs ihop för att bilda Aalto-universitetet för tio år sedan öppnade sig en intressant miljö där det var möjligt att stödja förpackningsdesign och utbildning på ett helt nytt sätt. Kompetensområdena från alla de tre universiteten kan nu utnyttjas i utvecklingen av förpackningar.

Innan jag kom till Aalto hade jag jobbat med förpackningsdesign på olika designkontor. Vid Aalto-universitetet har jag fått forska, utveckla och skapa en tvärvetenskaplig utbildning inom förpackningsdesign.

Vad är intressant i förpackningar och förpackningsdesign?

Förpackningar är underutnyttjade medier. De påverkar produkternas attraktivitet, begriplighet och funktionalitet. Förpackningsdesign handlar också mycket om psykologi, eftersom konsumenternas perceptioner är kopplade till deras åsikter och konsumentbeteende.

Hållbar förpackningsdesign är en omfattande utmaning där produkten och förpackningen måste ses från många olika synpunkter: vad konsumenterna värdesätter, vilka krav produkten själv ställer och vad som är tekniskt möjligt. Önskemål av företag, logistik, butiker och återvinning måste också tas i beaktande.

De viktigaste funktionerna i förpackningen?

Framför allt måste förpackningen skydda produkter, men förpackningar är också multisensoriska kommunikationsmedel som har en direkt inverkan på hur funktionella och attraktiva vi tycker att produkter är.

Den viktigaste egenskapen hos en förpackningsforskare och -designer?

Nyckeln är att vara en mångsidig person som förstår relationer mellan förpackningen, produkten och konsumenten utan att glömma distributionskanalerna.

Vilka är höjdpunkterna i din karriär?

Jag gillar att jag har fått ansvaret och möjligheten att förnya utbildning i förpackningsdesign i Finland och lyckats skapa ett imponerande nätverk av experter som jag kan ha en kontinuerlig dialog med om förpackningsdesignfrågor och branschens framtid.

Joutsela har skapat en tvärvetenskaplig co-design-plattform vid Aalto-universitetet. Biämneshelheten Pack-Age kombinerar förpackningsrelaterad undervisning och utbildning i diverse högskolor med flera designprojekt inom förpackningsindustrin.

De mest intressanta förpackningstrenderna?

Hållbarhet, lättsamhet och upplevelserikedom förenas i många förpackningstrender. Jag tycker att försvinnande eller omvandlingsbara förpackningar är speciellt intressanta.

De svåraste förpackningsutmaningarna?

Utmaningen i förpackningsutvecklingen är att man lätt fastnar i gamla hjulspår, vilket gör det svårt att realisera förpackningsdesignens fulla potential. Förpackningar kan inte betraktas enbart som en kostnad, eftersom dess roll i affärslivet är mycket större.

Vad har du för förväntningar på framtiden?

Förpackningsdesign är ständigt i rörelse och det är fantastiskt att vara med och utveckla nya smartare lösningar. Med hjälp av förpackningsdesign kan hela affärsverksamheten förnyas. Kanske vi snart kommer att se nya och intressanta startups i branschen. Med tiden kommer det att utvisas ;).

Följ Markus på LinkedIn
Webinarinfo och registrering
Oslo Innovation Week 2020
Text: Elina Vainio & Ida Laude / FINNO