Publisert 16.12.2021

Workshop med Arkki & ROM ger verktyg för framtidens utmaningar

I november arrangerade Arkki – arkitekturskolan för barn och unga tillsammans med ROM for kunst og arkitektur en workshop om arkitektur för barn i Oslo. Projektets syfte var att lära deltagarna om arkitektur och modellering samt utforska stadens olika fasader. Vi intervjuade Lotta Qvis från Arkki och Ninthu Paramalingam från ROM om workshopens innehåll och konstutbildning.

Tegninger på et bord.
Deltakere i Wild West Street brukte foto for å dokumentere hvilke bygg som fanger øyet. Foto: Ninthu Paramalingam

Vem är du och vad jobbar du med?

Ninthu: Jeg er prosjektleder for formidling for barn og unge hos ROM for kunst og arkitektur. Det går ut på å sette opp aktiviteter som både formidler for å gi kjennskap til hva arkitektur og byutvikling betyr, og dokumentere hva det betyr i barnas hverdag. 

Jeg er samfunnsgeograf og tar for øyeblikket en master i Indigenous studies ved universitetet i Tromsø. Utover det engasjerer jeg meg politisk i saker som bolig, miljø, feminisme og solidaritet og har blant annet laget en radiodokumentar som heter S.O.S Amazonas, om norsk gruvedrift i regnskogregionen i Brasil.

Lotta: Hej! Jag är Lotta Qvis, landskapsarkitekt och jobbar vid arkitekturskolan för barn och ungdomar Arkki i Helsingfors. Jag gör olika verkstäder för Arkki under kvällar och helger, och som dagjobb håller jag på med stadsplanering för Lovisa stad.

“Jag tror starkt på att konstutbildning och konstuppskattning gör oss till lyckligare människor,  speciellt för den nyfikenhet på omgivningen den väcker.”

Tillsammans med Arkki skapade ni en workshop som heter “Wild West Street”. Workshopen handlar om arkitektur, former och modellering, samt vad de betyder för grannskapet. Under workshopen tog deltagarna bilder och dokumenterade hurdana byggnader som fångar blickarna. I slutet fick deltagarna bygga sin egen gata med workshopsmaterial. Hur fick ni idén till ”Wild West Street”?

Ninthu: Den var hovedsakelig bygget på Arkkis tidligere konsept, men vi prøvde å gjøre den litt egen ved å ha en lokal vri på den. Ofte opplever jeg at barn ikke nødvendigvis bevisst går ut å tenker på byutvikling eller arkitektur som en del av deres hverdag, men det er den. Derfor er det viktig å i praksis vise hvordan vi henger sammen med hva som skjer i nabolagene våre, og hvordan de ser ut. Wild West Street kombinerte en kunstnerisk og leken utforsking om fasader med refleksjon og byvandring. 

Lotta: En del stadsrum vill att vi som besökare skall stanna kvar och njuta en stund, andra vill hjälpa oss att snabbt ta oss fram i staden. “Wild West Street” blev ett experiment för barnen att försöka få byggnaders fasader att berätta nya historier. Genom att bygga om fasader från olika gator i Oslo kunde de förvandla bilgarage till trendiga lägenheter, kontorsbyggnader till fabriker och bostadshus till äventyrshus eller hotell. I «Wild West Street» förvandlades vardagliga gråa byggnader till en spännande och vild gata där inget hus var det andra likt och vad som helst kunde hända! Att bygga om byggnader till nya ändamål är ett aktuellt tema inom arkitektur, både då man vill bevara gamla värdefulla byggnader genom att ge dem nya användningsmöjligheter och när man vill bygga miljövänligare genom att ta till vara på det som redan finns och anpassa det till sitt behov.

Vilka utmaningar står samhället inför? Hur kan konstutbildning hjälpa till att svara på dem?

Ninthu: Jeg tenker at det har blitt mye snakk om deltakelse blant annet, i prosesser som handler om byutvikling. Jeg syntes ROM UNg prosjektet kan være med på bidra til at barn også får hørt stemmene sine, men først må man forstå hva de ulike prosessene går ut på. 

Lotta: Genom konst- och designutbildning kan man bli mera närvarande i vardagen och uppskatta det vackra och skojiga i ens vardag. Stadsrum är ju exempelvis något som omger barnen i deras vardag, men genom att se sig omkring med nya ögon, hittade de många nya ställen i sin näromgivning, detaljer och stämningar de inte reflekterat på tidigare. Stress och ekorrhjul är något de flesta av oss kämpar med någon gång i livet, men genom att kunna se på sin omgivning med spänning, intresse och nyfikenhet, kan vi hitta mycket glädje, variation, lugn och överraskningar runt omkring oss. Jag tror starkt på att konstutbildning och konstuppskattning gör oss till lyckligare människor, speciellt för den nyfikenhet på omgivningen den väcker.

 

Papirhus
I slutet av workshopen bruktes bildene til å tegne og sette sammen en egen gate, «Wild West Street». Foto: Ninthu Paramalingam

Arkkis mål är att förstärka innovativa egenskaper och förbereda barn och unga för utmaningar som man kan möta i dagens samhälle. Vilka slags kunskaper utvecklas i denna workshop?

Ninthu: Det er begrensa på hvor mye man får lært noen på en helg, men å bare begynne samtaler å skape refleksjon før vi begynner med det kunsteriske kan gi deltakerne en kontekst å forholde seg til. Jeg tenker at de både fikk prøvd seg som «arkitekter» av fasader og satt seg litt inn i ulike valg som man må ta når man former en gate. 

Lotta: Nästan vid varje verkstadsgrupp jag haft finns det en eller flera som känner sig väldigt osäkra på att teckna, för de har en väldigt klar idé hur en fin teckning skall se ut. Men få är rädd för att bygga med lego-hus, klistra ihop miniatyrer, bygga om fasader, träkojor ect. Genom att ändra fokusen från själva teckningen som slutresultat, till att bli ett verktyg och en plan för att bygga något annat, kan barnen i slutändan lättare se kreativitet och innovation som en process där inget är perfekt från början, utan det är idéer som utvecklas, förändras och förbättras efterhand. I slutändan kan urspungsidéen, teckningen och miniatyren se rätt olika ut. Barnen kan, med lite hjälp från handledare, känna igen att utan idéerna som först tecknades ner på pappret, skulle de inte ha kommit på alla de andra idéerna och förbättringarna som gjorde att miniatyren blev ännu bättre. Innovation som en process är en viktig insikt som kan hjälpa oss i många situationer där vi behöver komma fram med nya lösningar, om det så gäller att skapa konst eller lösa världskriser.

“Ofte opplever jeg at barn ikke nødvendigvis bevisst går ut å tenker på byutvikling eller arkitektur som en del av deres hverdag, men det er den. Derfor er det viktig å i praksis vise hvordan vi henger sammen med hva som skjer i nabolagene våre, og hvordan de ser ut. “

Vad är det bästa med att arrangera workshops?

Ninthu: Det som er spennende er at man kan invitere inn barn og deres familien som kanskje ikke kjente til ROM fra før av. Det er såklart alltid fint å se alle a-ha opplevelsene underveis og stoltheten i deltakerne når de ser sine ferdige prosjekter. 

Lotta: Det allra bästa är nog att få vara med och se hur barn, som inte tidigare reflekterat på arkitektur och teman som vi lyfter fram, kan lysa upp av att upptäcka helt nya saker i sin omgivning, kommer på egna idéer som vi kan uppmuntra dem att testa vidare på och att de sedan skapar något alldeles unikt och eget! Genom verkstäder kan vi introducera nya idéer och lekar om arkitektur till så många fler och på många olika orter.

Vad är ditt nästa projekt?

Ninthu: Det har vært første år med ROM UNG prosjektet, så vi får se hva vi legger opp til neste år. Vi kommer til å fortsette å inkludere barn og unge og øke bevisstgjøringen om byutvikling og arkitektur i denne målgruppen. 

Når det kommer til andre prosjekter så blir det mer forsking og radio om temaer som er viktige å forholde seg til i dagens politiske situasjon. 

Lotta: För tillfället ser jag fram emot att under våren göra skolverkstäder hemma i min egna kommun. Här finns en liten by som står inför större detaljplansändingar och vi skall tillsammans med byskolan hålla verkstäder där vi lyfter fram barnens upplevelser och värdefulla platser i byn, så att de kan beaktas i stadsplaneringen. Genom verkstäderna vill jag introducera barnen till stadsplanering, demokrati och stärka deras byidentitet och bystolhet!

Wild West Street var ett samarbete mellan Arkki, ROM och Finsk-norsk kulturinstitutt.
Läs mer om workshopen.

Text: Tilda Anttila