Arkitekturworkshop for barn og unge: Ville Vesten gaten
13.11 - 14.11

Arkki workshop med hus

ROM for kunst og arkitektur arrangerer en workshop for barn og unge i samarbeid med den finske arkitekturskolen Arkki. Workshop passer for barn mellom 9-12 år.

I løpet av workshopen skal deltakere lære om arkitektur, fasader og modellering samt utforske byens mange ulike utforminger og fasader. Deltakerne skal blant annet bruke foto for å dokumentere hvilke bygg som fanger øyet. Bildene skal brukes til å tegne og sette sammen deltakernes egen gate, en «Wild West Street».

Gjennom ulike aktiviteter skal det reflekteres over variasjon og detaljer i arkitektur og hva kan de bety for våre nabolag. Kan en gate være «for mye»?

Arkki driver med kreative læringsprosjekter om arkitektur og design. Målet er å styrke barn og unges egenskaper til å være innovative og gi dem kompetansen til å møte utfordringene som vi står ovenfor i dagens samfunn.

ROM for kunst og arkitektur er en offensiv arena for utvikling og formidling av arkitektur og kunst. ROM viser et flerfoldig program med fokus på delte interesser hos kunstnere og arkitekter. 

Påmeldning 

Prosjektet er et samarbeid mellom Arkki, ROM og Finsk-norsk kulturinstitutt.

Bilde: Arkki