Publisert 4.12.2017

Markku Salonen

Markku Salonen er en finsk operasanger som har jobbet lenge som freelancer innen musikkbransjen, hatt en rekke solistoppdrag og turnert blant annet med Berlin Filharmoniker. Nå bor han i Norge og jobber i Operakoret på Den Norske Opera & Ballett.

Kan du fortelle litt om deg selv og jobben din? Hvorfor flyttet du til Norge og begynte å jobbe her?

Jeg har jobbet som operasanger her i Operakoret på Den Norske Opera & Ballett siden 2007. Jeg er utdannet i Sibelius-Akademiet i Helsingfors og i to forskjellige høgskoler i London.

Jeg har jobbet hele livet mitt som freelancer: Først jobbet jeg som gitarist i Finland og som freelance-operasanger. En vakker dag innså jeg at jeg har tre døtre, så det kunne være veldig fint å ha en fast ansettelse i et sted. Så tenkte jeg også at det kunne vare fint å være ansatt i ett av de nordiske landene. Jeg hadde jobbet sammen med en norsk operasanger i Tryllefløyten i Frankrike i slutten av 90-tallet og hun hadde fortalt meg at de endelig hadde besluttet å bygge et nytt operahus i Oslo. Jeg husket det, men det var egentlig bare en tilfeldighet at jeg så at de søkte sangere her. Jeg kom til prøvesang og fikk jobben, og hele familien flyttet hit i 2007.

Hva arbeider du med nå?

I slutten av november hadde vi premiere av Alban Berg sin opera Wozzeck. Nå starter vi å øve regi av Bellinis Norma og fortsetter med å øve musikken av Donizettis Lucia Di Lammermoor. På våren kommer repriser av Puccinis Tosca, Verdis La Traviata og en ny produksjon av Mozarts Don Giovanni. I tillegg står det et par større konserter i programmet. Man kan vel si at det er nok å gjøre helt til starten av sommerferien.

Markku Salonen. Bilde: Erik Berg.

Du har jobbet i mange ulike land i løpet av karrieren din. Hva skulle du si er typisk for å jobbe i den norske teater- og operabransjen?

Vi er jo i Norden, så måten å jobbe på ligner mye det hvordan vi jobber for eksempel i Finland. Jeg har ikke jobbet i Sverige eller Danmark, men jeg kunne tenke meg at arbeidsmåten også ligner ganske mye den i de andre landene, kanskje på grunn av lignende samfunnsmodeller. Det er litt vanskeligere å sammenligne bransjen her med andre land utenfor Norden på grunn av at jeg har jobbet på utlandet som freelancer. Det er en helt ulik situasjon å jobbe som freelancer enn å jobbe som fast ansatt og komme til den samme arbeidsplassen dag etter dag og år etter år.

Hva synes du er det beste med den norske kulturen?

Jeg vil si at det beste, og kanskje samtidig det mest utfordrende, er at operakulturen i Norge er ganske ung. Det gir mer muligheter å være med og skape rammer rundt operakulturen fordi den ikke er så ferdigutviklet ennå. Jeg synes det er veldig positivt. På grunn av ulike muligheter har jeg for eksempel blitt mer og mer interessert også for rammene rundt å lage kunst. Siden 2011 har jeg satt som tillitsvalgt for 53 operasangere i koret, og i to år har jeg også vært en kunstnerisk representant i styret til Den Norske Opera & Ballett. Det er veldig spennende og givende å være med og se at også kunstnere har mulighet å påvirke virksomheten på denne måten.