Publisert 6.03.2024

Tankar om EDUFI praktik i Oslo

Portray photo of a young woman. There is a wall as a background.

Bild: Linda Hildén

Vår nuvarande praktikant Solja berättar om hur hon blev praktikant vid Finsk-norsk kulturinstitutet och delar med sig av sina erfarenheter av arbetet och livet i Oslo.

Kan du berätta om din bakgrund och hur du blev praktikant på FINNO?

Jag höll på att slutföra min kandidatexamen i kulturforskning vid Helsingfors universitet våren 2023 när jag fick ett tips via universitetets e-postlista om EDUFI-praktik.

Eftersom mitt mål är att specialisera mig inom Nordenstudier i mina magisterstudier kändes det som en viktig och fin möjlighet att utföra praktiken i ett annat nordiskt land.

Förra året var jag på utbyte vid Aarhus universitet i Danmark och studerade kulturfältets och den kreativa sektorns verksamhet. Således stöder praktiken vid kulturinstitutet mina tidigare och framtida universitetsstudier på ett mångsidigt sätt.

«Att se resultatet av ens arbete förstärker ytterligare känslan av arbetet är meningsfullt».

Vad arbetar du med på FINNO?

Jag planerar och genomför kommunikation för de projekt som ingår i institutets program. Praktikanterna får även möjlighet att träffa och samarbeta med partners via möten, nätverksevenemang och projektkoordinering. Utöver konstnärer samarbetar vi också med Team Finland, SKTI och EUNIC -nätverken.

Det har också varit roligt att få delta i evenemang som vi har varit med och förverkliga. I januari deltog jag till exempel i Tromsö internationella filmfestival (TIFF), där institutet tillsammans med TIFF och Riddu Riđđu-festivalen anordnade paneldiskussionen Home to Sápmi: Repatriation. Att se resultatet av ens arbete förstärker ytterligare känslan av arbetet är meningsfullt.

«Dessutom lär jag mig konstant mer om de olika sätten som det Finsk-norska kulturinstitutet och hela institutnätverket främjar internationellt samarbete och dialog på kulturfältet».

Vilken är din viktigaste lärdom under praktiken?

Det är svårt att ge ett slutligt svar då det som tur är ännu några månader kvar av praktiken.

Under praktiken lär man sig alltid mycket om det praktiska i arbetslivet som vid sidan av universitetsstudierna har varit värdefullt. På institutet har jag till exempel fått uppleva hur det är att arbeta i en mångspråkig arbetsmiljö. Praktiken har också gett mig möjligheten att utmana mig själv att utveckla mina egna språkkunskaper, särskilt i de skandinaviska språken.

Dessutom lär jag mig konstant mer om de olika sätten som det Finsk-norska kulturinstitutet och hela institutnätverket främjar internationellt samarbete och dialog på kulturfältet.

«Det har också varit lätt att bli en del av arbetsgemenskapen och institutets verksamhet. Jag har fått nya vänner via jobbet, hobbyer och rumskompisar».

Din praktik är i Norge. Hurdant är det att bo i Oslo?

Oslo började snabbt kännas som hemma. Jag flyttade till Oslo från Helsingfors och de båda huvudstäderna har mycket gemensamt. Havsbrisen, metro och ett mångsidigt kulturutbud finns också här. På söndagar går jag ut i den närliggande skogen, vinterbadar i Oslofjorden eller klättrar. Det lönar sig inte att gå in till centrum för nästan alla butiker är stängda på söndagar.

Jag beundrar den aktiva livsstilen och den glada livsinställningen hos människor i Oslo. Det har också varit lätt att bli en del av arbetsgemenskapen och institutets verksamhet. Jag har fått nya vänner via jobbet, hobbyer och rumskompisar.

Under den långa praktikperioden har jag också haft tid att besöka Bergen och Lillehammer. På påsken skall jag på bergsklättringsresa till Sverige!

Varför bestämde du dig att söka praktikplats genom Utbildningsstyrelsen?

Den främsta anledningen till att jag sökte EDUFI praktik vid FINNO är att praktiken stöder mina egna studie- och karriärmål.

Dessutom kändes en långvarig (10 mån) praktikperiod utomlands som en intressant möjlighet.

Mitt mål är att arbeta med nordiskt samarbete i framtiden. Att lära känna det kulturella samarbetet mellan Finland och Norge, och Norge som land, var också viktiga anledningar till att söka EDUFI praktik.

«Praktik har förstärkt känslan av att jag vill arbeta med nordiskt samarbete i framtiden».

Har praktiken väckt några tankar om framtida studier, planer och karriär?

Praktik har förstärkt känslan av att jag vill arbeta med nordiskt samarbete i framtiden.

Det finsk-norska kulturinstitutet driver för närvarande programmet NORD – Cultural Bridges, vilket har gjort mig mer intresserad av internationellt samarbete i de arktiska områden, till exempel i frågor om samisk kultur och nationella minoriteters ställning samt främjandet av tillgängligheten av konst och kultur.

Jag har följt med arbetet av Sannings- och försoningskommissionerna i Norge, Finland och Sverige, eftersom det intresserar mig och är ett aktuellt ämne.

Är du intresserad av att komma på praktik till Oslo? Vårens EDUFI ansökningsomgång (27.2.-12.3. klo 16.15 UTC+2) är nu öppen.

Mer information finns på finska på Utbildningsstyrelsens webbplats.