Blomster-søppelkunstverkene i skogen

Visuell kunst

DATO OG TID:

13.11. - 15.11.

12:00-15:00

STED:

Skippergata 35, Kristiansand

INFO:

Vieno Motors: Delayed Harvest

Den finske kunstneren Ilona Valkonen står bak kunstprosjektet VIENO MOTORS: DELAYED HARVEST i Kristiansand, november 2020.

I prosjektet tar hun utgangspunkt i blomster og søppel fra strender rundt Kristiansand, og knytter prosjektet opp mot strandryddingsaksjoner, miljø og plastvett som er viktige satsingsområder i storkommunen. Prosjektet tar form av en kunstnerworkshop som publikum kan bivåne gjennom store utstillingsvinduer i Kristiansand sentrum og en utstilling som ender i at kunstverk gis bort i gave til publikum.

Jo Ravn Abusland, Pia Eikaas og Trond Nicholas Perry er lokale kunstnere som samarbeider med Ilona Valkonen om utviklingen og gjennomføringen i Kristiansand. På grunn av koronasituasjonen kan ikke Valkonen komme til Kristiansand men hun deltar i prosessen digitalt fra Finland.

På kunstnerworkshopen lager kunstnerne kreasjoner av søppel og blomster, en form for anarkistisk blomsterbinding der alt er lov. Kreasjonene formes som noe man kan ha på seg, for eksempel på hodet, på kroppen, rundt ben eller armer. Etter at kreasjonene har stått utstilt en periode gis de bort til publikum.

Kunstnerne i prosjektet

Ilona Valkonen (f. 1980) er en finsk kunstner, utdannet ved Kunstakademiet i Finland og i Praha. Som kunstner karakteriserer hun seg som rastløs og nysgjerrig. Hun jobber med konseptuelle installasjoner og eksperimentelle performancer, og hun er klassisk trent som maler. I prosjektet Vieno Motors kombinerer hun elementer fra alle disse arbeidsformene på en vital og energisk måte.

Trond Nicholas Perry (f. 1977) er en allsidig kunstner som bor i Kristiansand. Han er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og arbeider med lyd, installasjon, skulptur og collage – gjerne i kombinasjon der det ene leder til det andre. Humor, lek, fantasi, utforskning og rytme er viktige stikkord for hvordan han jobber.

Pia Eikaas (f. 1985) er en prosjektbasert kunstner som jobber innen flere ulike medier. Hun er utdannet ved det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne. I sin praksis bygger hun ofte på egne erfaringer i krysning med teori. Gjennom nomadiske byvandringer, og med et feministisk blikk, samler hun objekter, idéer og historier som blir grunnlaget for kunsten.

Jo Ravn Abusland (f. 1976) bor i Kristiansand, hvor han også er født og oppvokst. Abusland er utdannet kunstner ved Kunstakademiet i Bergen og Kunsthochschule Berlin-Weissensee, og arbeider i et stort spenn av ulike materialer og teknikker, med temaer knyttet til identitet og annerledeshet. Planter i ulike former er nær sagt alltid en del av arbeidene.

SNART!Kristiansand 2020

Prosjektet er en del av SNART!Kristiansand 2020 – et tverrfaglig samarbeid for utvikling av kunst- og formidlingsprosjekter i uterom i nye Kristiansand kommune. Det gjennomføres i samarbeid med Agder kunstsenter, Kristiansand kommune og Kristiansand Kunsthall, og involverer kunstnere som bor i området.

I samarbeid med Kulturbyrået Mesén og Kristiansand kommune.

Video: Vieno Motors – Delayed Harvest
Se event på Facebook

Bilde: Pia Eikaas / Jo Abusland