Earth, Wind, Fire, Water plakat

Visuell kunst

DATO OG TID:

16.06. - 04.10.

STED:

Galleri F 15
Albyalléen 60, Moss

INFO:

Tendenser – Earth, Wind, Fire, Water

I nesten 50 år har Tendenser vært en av de viktigste utstillingsarenaene for samtidskunsthåndverk i Norden. Utstillingen finner sted annethvert år på Galleri F 15 i Moss. Utstillingen har siden oppstarten i 1971 vist det ypperste av norsk kunsthåndverk, og har i senere år også hatt et økende nordisk og internasjonalt fokus. Utstillingen har, som navnet tilsier, et mål om å vise nye tendenser og retninger innenfor kunsthåndverksfeltet.

2020-utgaven av utstillingen har fått tittelen Earth, Wind, Fire, Water – Nordic Contemporary Crafts som viser til mange av de deltakende kunstnernes relasjon til sin kunstneriske praksis: som noe som relaterer direkte til jordas naturressurser og krefter. De finske kunstnerne som deltar i år, er Alma Heikkilä, Riitta Ikonen (sammen med norske Karoline Hjort) Pekka Paikkari og Charlotta Östlund (SWE/FI).

Utstillingen er kuratert av Randi Grov Berger (NO). Publikasjonen Earth, Wind, Fire, Water (Arnoldsche) kom ut 1. august 2020.

Bilde: