Oslo arkitekturtriennale
22.09 - 30.10

Buildings from Oslo seen from above

Årets triennale handler om hvordan vi bygger mer mangfoldige, inkluderende og bærekraftige nabolag. Med tittelen «Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap» har triennalen invitert både lokale og internasjonale arkitekter, urbanister, utviklere, politikere, aktivister, kunstnere og naboer til å bidra. Triennalen utforsker nabolag både som form – men også reform, altså systemene som ligger til grunn for måten nabolagene våre utvikles på.

Triennalen foregår fra torsdag 22. september til 30. oktober gjennom utstillinger, fagarrangementer, samtaler, kunstneriske eksperimenter, byvandringer og mye mer. Det gamle Munchmuseet på Tøyen omdannes til Oslo Nabolagslab og fylles med arrangementer og utstillinger.

Oslo arkitekturtriennale er en festival og arena for utforsking, utvikling og formidling av arkitektur og byutvikling. Triennalen avholdes hver tredje høst i Oslo.

Les programmettriennalens hjemmeside.

Oslo arkitekturtriennale er støttet av Finsk-norsk kulturinstitutt.

Bilde: Ways of living, ways of sharing ©Sindre Ellingsen/Oslo Architecture Triennale