NordiSKulptur 2: Kim Hankyul & Minna Kangasmaa
04.09 - 27.09

Kunstverkene ved galleriet

Nordisk kulturkontakts och Galleria Sculptors treåriga nordiSKulptur-projekt fortsätter med Kim Hankyuls och Minna Kangasmaas gemensamma utställning. Syftet med utställningsprojektet är att föra samman nordiska skulptörer. Denna omgång var det medlemmar i Norsk Billedhoggerforening och Finlands skulptörsförbund som inbjöds att ansöka till utställningen nordiSKulptur 2020.

Kim Hankyul arbetar primärt med ljudinstallationer och som ljudkälla i hans verk fungerar ofta trämaterial i kinetisk eller motoriserad rörelse. Hankyul gör på Sculptor en ny version av ljudinstallationen The Temple of the Golden Pavilion, som han visade på Bergens konsthall 2019. Installationen består av flera olika ljudskulpturer som alla framkallar ljudet av eld. Verket har inspirerats av Yukio Mishimas bok med samma namn.

Hankyul är hemma från Sydkorea och är numera bosatt i Bergen. Hans verk har ställts ut bland annat på Bergens konsthall (2019), Bergen Center for Electronic Art (2019), Lydgalleriet i Bergen (2019), Doosan Art Center i Seoul (2018) och Unoffical Preview Gallery i Seoul (2017).

Minna Kangasmaa undersöker i sin konst vår tids ekologiska kris och vårt förhållande till den materiella världen. I sina verk söker hon alternativa sätt att förstå jordklotet som en mötesplats mellan det mänskliga och det icke-mänskliga. Kangasmaa ställer ut sin installation Scream of a Butterfly II vars centrala material är silke. I verket har Kangasmaa konstruerat silkeslarvens imaginära skrik som ett hommage till silkeslarven, en art som varit i människans tjänst i årtusenden.

Kangasmaa är född i Uleåborg där hon nu också bor och arbetar. Hennes verk har ställts ut både på grupputställningar och separatutställningar i Finland och utomlands, bland de senaste kan till exempel noteras Poriginal-galleriet i Pori (2020), Bildkonstveckorna i Mänttä (2019), MUU Kaapeli-galleriet i Helsingfors (2019) och Gamla rådhusets galleri i Åbo (2017).

Läs en intervju med konstnärerna på Nordisk kulturkontakts webbplats