Katriina Haikala

Visuell kunst

DATO OG TID:

19.05. - 20.05.

STED:

online

INFO:

katriinahaikala.com

mesen.no

Katriina Haikala: Social Portrait

Social Portrait er et omfattende kunstprosjekt, som handler om å skrive kvinnen inn i kunsthistorien. Tradisjonelt er portrettet et maleri av mennesker med makt og høy status i det sosiale hierarkiet. Katriina Haikalas mål er å jevne ut denne ulikheten i kunstkanonen ved å tegne tusen portretter av kvinner fra hele verden. Portrettene blir til gjennom møter mellom Haikala og kvinnene, vanligvis som en performance på gallerier og museer. Siden oppstart i 2017 har prosjektet resultert i over 800 portretter av kvinner, tegnet av Haikala i Finland, Storbritannia, Italia og Japan.  

Våren 2021 vil Haikala og Kulturbyrået Mesén i samarbeid med Finsk-norsk kulturinstitutt gjennomføre en digital pilot av Social Portait i Norge. Vi har invitert et utvalg av kvinner til pilotprosjektet der Haikala skal tegne portretter av dem via Zoom. I tillegg utvides konseptet til en Social Portait-klubb – et digitalt møterom for deltakerne, der det åpnes opp for diskusjon om ulike temaer, være seg likestilling, handlefrihet, autoritet og autonomi. 

 

«Because history of art is history of power.»
– Katriina Haikala

 

Katriina Haikala bor og jobber i Helsinki, Finland. Hun er utdannet scenograf, kunstner og pedagog. Siden 2007 har hun arbeidet som kunstner innen ulike medier, som foto og tegning. Hennes kunstnerskap er en krysning mellom samfunnsengasjert kunst, design, mote og performance, der hun oftest utforsker tematikken til det å være kvinne. Haikala har samarbeidet med en rekke internasjonale kunst- og kulturinstitusjoner, og stilt ut ved blant annet Kiasma og EMMA i Finland, Kunstplass 10 i Oslo og Gallery Art Space i Tokyo.

Kulturbyrået Mesén er et uavhengig byrå for produksjon og formidling av kunst i offentlige rom. Kulturbyrået Mesén jobber med alt fra kuratering, kunst- og kulturproduksjon til pressearbeid og formidling av kunst, både på stedet, på nett og i sosiale medier.

Prosjektet er et samarbeid mellom Katriina Haikala, Kulturbyrået Mésen og Finsk-norsk kulturinstitutt

Bilde: We are daughters of history. Katriina Haikala. Photo: Courtesy of the artist.