Elastic Alliances – utställning och seminarium
08.04 - 22.05

Elastic Alliances

Elasticitet

substantiv
1 förmågan hos ett föremål eller material att återta sin normala form efter att ha blivit sträckt eller komprimerat; tänjbarhet.
2 förmåga till förändring och anpassning; anpassningsförmåga.

Under de senaste åren har behovet samt kraven på att anpassa oss stigit till en helt ny nivå. Det som anses normalt har tänjts ut lika mycket i vardagen som i konstnärernas kreativa processer. Trots ekonomisk och social oro har konstnärer ändå fortsatt med sitt arbete, och samarbete har fortsatt att äga rum.

I utställningen Elastic Alliances presenteras fragment av åtta enskilda konstprojekt, som har skapats i samarbete mellan finländska och internationella konstnärer under exceptionella omständigheter under 2021. Varje projekt har förverkligats utifrån individuella processer och samarbetsmodeller, där målet har varit att mötas tillsammans, arbeta tillsammans och skapa något tillsammans. I utställningen får vi se glimtar ur dessa processer.

Medverkande konstnärer och konstnärskollektiv i utställningen är: Milena Oksanen & Diego MachadoAnni Puolakka & Ellie HunterPehmee kollektivetMinna Pöllänen & Bang Geul HanPost Theatre CollectiveJohanna Rotko/BIOART LABJaana Pirskanen & Half A Map samt The Veerkracht Collective curated by Jani Kaila.

Samtliga projekt berättar historier om livets gång, om vardagen, om att hitta nya sätt att arbeta tillsammans på och om vår motståndskraft i en utmanande situation. Framför allt visar projekten hur konstnärerna har anpassat sig till den rådande situationen genom att fortsätta med det som är viktigt för dem – förbättra samarbeten, stödja varandra och utveckla nya hjälpmedel i en situation som har verkat hopplös.

Projekten i utställningen har skapats som en del av Together Alone 2.0, ett projekt som arrangeras i samarbete mellan Finlands samtliga kultur- och vetenskapsinstitut. Under våren 2020 lanserade institutnätverket en öppen projektansökan som efterlyste förslag som stöder nya konstnärliga tankar och tillvägagångssätt under utmanande tider. Together Alone 2.0 lanserades 2021 som en fortsättning på projektet. Läs mer om projektet och bekanta dig med konstnärerna på Together Alone 2.0. webbsida.

Seminarium torsdagen den 28 april kl. 13-18.
I samband med utställningen ordnas ett seminarium med fokus på nya samarbetsformer som utvecklats under pandemin. Välkommen till ett halvdagsseminarium i Hanaholmens auditorium torsdagen den 28 april kl. 13-18. Seminariet är öppet för alla.

Utställningen Elastic Alliances arrangeras med stöd av Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Jenny och Antti Wihuris stiftelse och Svenska kulturfonden.

Finsk-norsk kulturinstitut är en av Finlands 17 kultur- och vetenskapsinstitut runtom i världen. Instituten främjar internationell mobilitet, synlighet och samarbete inom finländsk konst, kultur och vetenskap. Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland ingår i institutnätverket. Den Helsingforsbaserade föreningen Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf (SKTI) utvecklar samarbetet instituten emellan. Läs mer på institutnäteverkets webbsida.