Finsk-norsk kulturinstitutt ble opprettet i 1997 og arbeider for å styrke kontakten mellom Finlands og Norges kultur- og samfunnsliv og for å øke kunnskapen om Finland i Norge og omvendt.

Kulturinstituttets bakgrunnsorganisasjoner er de bilaterale kulturfondene Kulturfonden för Finland och Norge og Norsk-finsk kulturfond. Fondsstyret utpeker instituttets styre som har medlemmer fra Norge og Finland. Undervisnings- og kulturministeriet i Finland står for instituttets basisfinansiering.

Kulturinstituttet er et informasjons- og kontaktsentrum og tar imot spørsmål og henvendelser fra publikum. Kulturinstituttet har en omfattende utadrettet virksomhet med et variert program som består av utstillinger, konserter, forfatterbesøk, seminarer og forelesninger i samarbeid med norske institusjoner.

Kulturinstituttet er lokalisert i Oslo med sentral beliggenhet i sentrum, men hele Norge hører til vårt virksomhetsområde.

Finsk-norsk kulturinstitutt står i nær forbindelse med andre institusjoner som fremmer kontakt mellom våre to land og folk.

Finland har et nettverk av 17 kultur- og vitenskapsinstitutter rundt i verden.

Årsberetningen for Finsk-norsk kulturinstitutt 2017 finner du her (på svensk).

 

Finsk-norsk kulturinstitutts styre 2019:

- Karl Einar Ellingsen, styreleder
- Espen Stedje, generalsekretær i Foreningen Norden i Norge
- Anna-Maija Isachsen, salgsdirektør Hurtigruten
- Jan Sundberg, professor emeritus
- Niko Valkeapää, musiker