Publisert 27.02.2023

Vill du göra praktik hos oss?

A man walking by the sea. Boats and a band playing in the background.

ÄÄNI SAUNA: Joose Keskitalo & The Mystic Revelation of Teppo Repo 2022. Bild: Jan Khür.

Är du nyligen utexaminerad eller i slutskedet av dina studier inom kommunikation, kulturproduktion eller konstområdet? Finsk-norsk kulturinstitutt söker en praktikant för perioden 14.8.2023–14.6.2024.

Som en praktikant hos institutet får du jobba med mångsidiga kommunikationsuppgifter, vilket innebär bland annat innehållsproduktion för institutets kommunikationskanaler såsom webbsidor och sociala medier, projektkommunikation, översättningsarbete och planering av institutets kommunikation tillsammans med teamet. Praktikanten deltar även aktivt i både genomförandet och planeringen av institutets programverksamhet.

Vi önskar oss en praktikant som har ett intresse för kulturutbyte och norskt kulturliv. Kunskaper om det finska kultur- och konstfältet samt erfarenhet av kommunikation, i synnerhet i sociala medier och koordinering av evenemang räknas som meriter. Vi värdesätter ett visuellt öga och erfarenhet av bild- och andra redigeringsprogram (Adobe, MailChimp, WordPress).

Vi uppskattar mångfaldig arbetsgemenskap, och önskar att personer med olika bakgrund söker till praktiken.

Finsk-norsk kulturinstitutt (FINNO) främjar samarbete, dialog och mobilitet mellan professionella finska och norska konstnärer och kulturaktörer. Ett av institutets fokusområden för 2023-2024 är gränsöverstigande samarbete i de nordliga områden i Finland, Norge och Sápmi.

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut motsätter sig rasism och diskriminering. Institutet följer Finlands kultur- och vetenskapsinstituts ekologiska riktlinjer.

Arbetsspråk: norska, svenska, finska, engelska

Vi förutsätter goda kunskaper i ett av de skandinaviska språken, i finska och engelska. Kunskaper i ett av de samiska språken är en fördel.

Praktikperiod: 14.8.2023–14.6.2024 (10 månader)

EDUFI-praktik är en utlandspraktik för högskolestuderande och nyutexaminerade. Utbildningsstyrelsen beviljar ett stipendium för praktikperioden.

Ansökan till EDUFI-praktiken börjar 14.2.2023 kl. 14 och slutar 28.2.2023 kl. 16.15 finsk tid.

Se ansökningsanvisningarna och läs mer på Utbildningsstyrelsens webbsida.

OBS! Ansökningstiden för praktiken har förlängts tills 21.3.2023 kl. 16.15 finsk tid.