Publisert 27.02.2024

Vi söker ny praktikant!

Utställningsöppning: VADSØ MEGACITY (2023). Nico Rantala / Finnmark productions

Är du nyligen utexaminerad eller är du i slutskedet av dina studier inom kommunikation, kulturproduktion eller konst? Finsk-norsk kulturinstitutet söker EDUFI-praktikant för tidsperioden 12.8.2024-13.6.2025.

EDUFI-praktik ger högskolestuderande och nyexaminerade möjlighet att skaffa internationell arbetserfarenhet. Utbildningsstyrelsen beviljar stipendium för praktiken.

Kulturinstitutet främjar samarbete, dialog och mobilitet mellan professionella finska och norska konstnärer och kulturaktörer. Vi stöder nätverk mellan kulturarbetare och vår verksamhet omfattar projekt- och programarbete (inklusive evenemang för allmänheten och/eller professionella). Vi främjar likabehandling och mångfald i all vår verksamhet och bidrar till att olika röster blir hörda inom konst- och kulturfältet.

Ditt arbete som praktikant är av stor betydelse för det lilla kulturinstitutet och vi värdesätter din kompetens och åsikter. Praktiken ger dig mångsidig erfarenhet av kulturutbyte och internationellt samarbete.

Institutets verksamhetsområden är Norge, Finland och Sápmi. Under 2024-2025 prioriterar vi att utveckla samarbetet i de norra regionerna av länderna och att arbeta med de Europeiska kulturhuvudstäderna Bodø 2024 och Uleåborg 2026.

Arbetsuppgifterna innefattar:

  • Deltagande i institutets programplanering och produktion
  • Mångsidiga kommunikationsuppgifter: innehållsskapande för institutets kommunikationskanaler (nyhetsbrev, webbplats och sociala media kanaler), planering av institutets kommunikation tillsammans med teamet och olika kontorsuppgifter

Arbetsuppgifterna anpassas till praktikantens kompetens och intressen.

Kriterier

Vi söker efter en praktikant som är i slutskedet av sina studier eller nyexaminerad. Praktiken är särskilt lämplig för studeranden inom kommunikation, kulturproduktion och konst. Vi förväntar oss att praktikanten har ett intresse för kultur och den kreativa branschen. Kännedom om det finska kultur- och konstfältet samt erfarenhet av kommunikation, särskilt trender på sociala medier och evenemangskoordinering betraktas som fördelar. Vi värdesätter ett öga för det visuella och hoppas att praktikanten har erfarenhet av bildbehandlings- och redigeringsprogram samt kommunikationsverktyg (Adobe, WordPress, MailChimp).

Vi förutsätter att praktikanten har förmåga att kommunicera på finska eller ett av de skandinaviska språken. Institutets arbetsspråk är norska, svenska, finska och engelska. Du kan skicka in ditt CV och personliga brev på något av dessa språk. Eftersom vi också är verksamma i Sápmi, betraktas färdigheter i något av de samiska språken som en fördel.

Vi värdesätter mångfald på arbetsplatsen. Vi önskar ansökningar från personer med olika bakgrunder.

Läs platsannonsen (på finska) och ansök via Utbildningsstyrelsens webbplats senast den 12 mars kl. 16.15 EET (finsk tid).