Publisert 18.02.2022

Vi söker en praktikant

EDUFI-harjoittelu

Är du intresserad av praktik inom kulturfältet i Oslo? Är du nyligen utexaminerad eller i slutskedet av dina studier inom kommunikation, kulturproduktion eller konst- och humanistiska ämnen? Sök EDUFI-praktik hos oss! Praktiken börjar i augusti och varar i 10 månader.

Praktiken på det Finsk-norska kulturinstitutet erbjuder mångsidiga erfarenheter inom kulturutbyte och samarbete, och ger dig en inblick i både det finska och norska konst och kulturfältet samt produktionen av kulturevenemang. Praktikantens arbetsbidrag är av stor vikt för ett litet kulturinstitut. Praktikanter deltar aktivt i genomförandet av institutets verksamhet och har även möjlighet att utveckla sina egna kompetenser. Praktikantens arbetsuppgifter inkluderar bland annat:

– Mångsidiga kommunikationsuppgifter

– Deltagande i programplanering och produktionsarbete

– Innehållsproduktion för institutets kommunikationskanaler och översättningsarbete

– Kundtjänstuppgifter

– Diverse kontorsuppgifter

Vi förutsätter att praktikanten har ett intresse för kulturutbyte och norskt kulturliv, samt goda kunskaper i svenska eller norska. Kunskaper om det finska kultur- och konstnärsfältet samt erfarenhet av kommunikation och koordinering av evenemang räknas som meriter. Vi värdesätter ett visuellt ögat och erfarenhet av bild- och andra redigeringsprogram (Adobe, WordPress).

Vi önskar oss en praktikant som har förmåga att arbeta självständigt, ett flexibelt och kreativt arbetssätt samt god social kompetens.EDUFI praktikplatser är utlandspraktik för universitetsstudenter och nyutexaminerade. Utbildningsnämnden delar ut bidrag för praktiken.

Praktikperiod
15.8.2022 – 16.6.2023

Ansökan till EDUFI-praktiken startar 15.2.2022 kl. 14 och slutar tisdagen 1.3.2022 kl. 16.15 finsk tid. OBS! Ansökningen förlängs till 24.3.2022.

Se ansökningsanvisningarna och läs mer på EDUFI:s hemsida.