Publisert 20.09.2016

Programmering för ungdomar

27-28.9. bjuder finska Mehackit och Biblo Tøyen in ungdomar att lära sig mer om programmering och kreativ teknologi. Nybörjare är välkomna till workshopparna där man lär sig grunderna i att laga egna musikkompositioner med hjälp av kodning.

Ni ordnar workshops och kurser för högstadieelever och gymnasister. Vad är det bästa med att jobba med ungdomar?

-Ungdomar är fantastiska och fulla av energi, entusiasm och inlärningsförmåga. Ingen behöver vara 100% säker på vad de vill göra i framtiden, det viktigaste är att kartlägga kunskaper inom olika delområden och att njuta av att utvidga förståelsen av olika erfarenheter och kunskaper. Det bästa är att konkret kunna se lyckan i en elevs ansikte när arduino-roboten fungerar efter en process av byggande och programmering! Det är fint att se ungdomar som programmerar och bygger teknologi för första gången.

unge mennesker foran en datamaskin

Mehackit: Music & Code Workshop. Foto: Russell Sach

Det finska skolsystemet är världskänt för den kvalitativa undervisningen och de framgångsrika eleverna. MeHackits teknologi- och kodningkurser kan ordnas som en del av tillvalsämnen. Skulle ni vilja att teknologikurserna var en del av de finska skolornas vanliga kursutbud?

Den kreativa teknologin och maker-kulturen ger fantastiska verktyg och kunskaper för framtiden. Det känns absurt att tusentals ungdomar fortfarande utexamineras utan att ha fått chansen att lära sig programmering och teknologibyggande. Det är oftast de ungdomar vilkas föräldrar arbetar inom teknologi eller är intresserade av teknologi som får mest information. Det är någonting som vi hos MeHackit vill ändra. Alla behöver inte förälska sig i teknologi men alla borde få en chans.

Hurdana planer har MeHackit för framtiden?

Det här läsåret börjar MeHackit-kurser i över 50 finska skolor! Den nordligaste staden med en MeHackit-kurs är för tillfället Torneå. I september 2016 började vår kurs även i Sverige, i Victor Rydbergs Gymnasium i Stockholm. Planen är att kurserna också ska spridas till övriga gymnasier i Stockholm-området. Det skulle också vara fint att hitta pilotskolor i Norge för en MeHackit-kurs.

MeHackits workshop för norska skolelever hålls i slutet av september i Oslo. Hurdant förhållande har MeHackit till Norge? Följer ni den norska teknologiutvecklingen eller nyheter från den norska skolvärlden?

Vi bekantade oss med teknologivärlden i Oslo och Norges skolor på vårt besök i maj tidigare i år. Det verkar finnas ett stort intresse för det finska skolsystemet i Norge och det är fint. I höstens workshop kommer vi att visa någonting helt nytt: ungdomarna får koda sin egen musik och på det sättet bekanta sig med den kreativa teknologin. Vi tror att det kommer att inspirera norska ungdomar att utveckla sina egna projekt kring teknologin. Alla ungdomar mellan 13 och 16 år är välkomna till Biblo i Tøyen och prova!

www.mehackit.org

Text: Paula Viitanen / FINNO