Publisert 15.10.2021

Outi Pieski: Beavvit – Rising Together 16.10.- 21.11.2021

Outi Pieski: Máhccat eatni lusa I/Return to Máttaráhkká I, 2019, seahkalas teknihka/mixed media, 25 x 20 x 20 cm.

Billedkunstner Outi Pieski stiller ut hos Norsk Billedhoggerforening. Utstillingen Beavvit – Rising Together åpner lørdag 16.10.

Outi Pieski bor og arbeider i Helsinki og Utsjoki, et samisk område i Finland hvis nordlige natur ofte dukker opp i hennes arbeider. Hennes malerier og installasjoner omhandler den arktiske regionen og den gjensidige avhengigheten mellom natur og kultur. I hennes kunstneriske praksis kombinerer hun den samiske håndverkstradisjonen duodji med ulike samtidskunstpraksiser for å fremkalle samtaler om samisk urfolk innenfor transnasjonale diskurser. Duodji er en kollektiv måte å skape på. For Pieski er duodji også en måte å håndtere sårbarhet, oppriktighet, følsomhet og fellesskap på. Det er en påminnelse om at vi lever i et gjensidig forhold til alle levende enheter og praksisen kan kobles til motkrefter mot et individ-sentrert og konkurransepreget samfunn.

Hos Norsk Billedhoggerforening presenterer Outi Pieski to installasjoner. Den ene har fått tittelen Beavvit – Rising Together. Ordet Beavvi(t) betyr “(mange) gode venner” og har også likheter med ordet for “sol”; Beaivi. Men Beavvit er også en handling, et verb, og henviser til det så skape. Installasjonen Beavvit – Rising Together henspiller på det å samle en gruppe gode venner, en helbredende situasjon for enkeltpersoner i en felles kamp der kolonihistorien danner bakteppet. Med utgangspunkt i den samiske revitaliseringsbevegelsen representerer verket et styrkende øyeblikk med duodji-tradisjonen som fundament.

Verket Beavvit – Rising Together er laget i samarbeid med kvinner på finsk, svensk og norsk side av Sápmi og tar i bruk den tradisjonelle samiske måten å knytte sjal på. Å lage de mange knutene er et ritual, et ritual for oppreisning, trøst og offer. Pieski forestiller seg dette «tredimensjonal maleriet» som en tekstilarkitektur av håndvevde knuter som gjenspeiler krav til selvbestemmelse og slektskap og destabiliserer på denne måten hierarkiet mellom samtidskunst og håndverkskreative prosesser.

Den andre installasjon er en del av det tverrfaglige «rematrieringsprosjektet» Máttaráhku ládjogahpir-The Foremother’s Hat of Pride (2017–20) av Pieski og arkeolog Eeva-Kristiina HarlinRematriasjon er et relativt nytt begrep blant feminister. Begrepet har sin opprinnelse blant urfolk og deres feministiske praksis. Begrepet refererer til en gjenvinning av forfedrenes levninger, spiritualitet, kunnskap og ressurser, og brukes ofte i stedet for begrepet Repatriasjon/hjemsendelse som har mer patriarkale assosiasjoner til ødeleggelse og kolonisering.

I anledning åpningen inviter Norsk Billedhoggerforening til formiddag med samtale, joik og den offisielle åpning av utstillingen, etterfulgt av forfriskninger.

Program 16.10.

Kl. 13.00: Samtale mellom kunstneren Outi Pieski, arkeolog Eeva-Kristiina Harlin, Dr. Liisa Rávná Finbog og fem sjeldne hornluer, lånt fra Norsk Folkemuseum.

Kl. 14.00: Offisiell åpning med joik til Máttaráhku ládjogahpir – Foremother´s Hat of Pride, fremført av Anne Lise Johnsen Swart og Mari Helander.

Kl. 14.30-16.00: Forfriskninger

 

Outi Pieskis Beavvit – Rising Together står frem til 21.11.2021. Du kan lese mer om kunstneren og utstillingen på Norsk Billedhoggerforenings websider.

Utstillingen er støttet av Norsk-Finsk Kulturfond.