Publisert 26.09.2023

Finsk-norsk scenkonstgrupp till residens vid Davvi – Senter for scenekunst

Skådespelare Ole Øwre (NO) och Emilia Jansson (FI) samt pjäsförfattare och regissör Otto Sandqvist (FI) har utnämnts till nya residenskonstnärer vid Davvi – Senter for scenekunst i Hammerfest. Konstnärerna inleder sin två veckors residensperiod i september 2023. Residenset är ett nytt samarbete mellan Davvi – Senter for scenekunst, Finsk-norsk kulturinstitutt och Svenska kulturfonden, och fokuserar på att ge plats åt minoritetsspråk på teaterscenen.

Under residensperioden ska arbetsgruppen arbeta med scenkonstverket Kaputt, som är en samproduktion med Teater Viirus och får premiär våren 2024. Verket behandlar tematiskt hur identitet, begar och sexualitet formas i det senkapitalistiska samhället.

Arbetsgruppen blev valt ut genom en open call hösten 2022. Utlysningen var avsett för svenskspråkiga professionella scenkonstnärer verksamma i Finland, med fokus på konstnärligt arbete inom teater, dans, nycirkus och performance. Svenska kulturfonden beviljar arbetsstipendium till konstnärerna. Davvi – Senter for scenekunst står för resorna och dagtraktamenten.

Till den nya residensutlysningen skickades 33 ansökningar från 11 arbetsgrupper, bestående av finska och internationella konstnärer. Residenskonstnärerna valdes av en jury bestående av Davvi – Senter for scenekunst, Finsk-norsk kulturinstitutt och Svenska kulturfonden.

Nytt residenssamarbete inom scenkonsten
Svenska kulturfondens ändamål är att främja och stödja utbildning, kultur, konst, vetenskap och forskning samt samhällsservice som gynnar det svenska i Finland. Fonden har under flera år haft residenssamarbete med bl.a Grez-sur-Loing i Frankrike och Finlandshuset i St Petersburg.

«Under pandemin blev det en paus för residensverksamheten i St Petersburg och på grund av kriget så avslutades samarbetet med Finlandshuset. Kulturfonden önskade utveckla residenssamarbetet i Norden och genom vårt samarbete med Finsk-norsk kulturinstitutt blev vi introducerade till kompetanscentret för scenekonst i Nord-Norge. Tack vare Svenska kulturfondens specialfond Thelma och Lise Standertskjölds fond blev samarbetet möjligt för att satsa på ett residens inom scenkonsten vilket vi inte har haft tidigare», berättar Åsa Juslin, ledande ombudsman, kultur, Svenska kulturfonden.

«Residensen gir en fin mulighet for scenekunstnere å arbeide intensivt en periode sammen og å bli kjent med aktører i et flerkulturelt område i nord. Samarbeid over grensen mellom finske og norske aktører styrker den bilaterale dimensjonen og sikter også til flere samarbeidsprosjekter», säger Pauliina Gauffin, direktör vid Finsk-norsk kulturinstitutt.


Bild: Zbigniew Ziggi Wantuch

Arbete med flera språk
Davvi – Senter for scenekunst är ett kompetens- och nätverkscenter för fri scenkonst i Norge. Residenset genomförs i Nord-Norge som har långa traditioner för mångkulturell samexistens. Flerspråklighet i nordområden är kompetenscentres fokusområde i 2023 och 2024.

«I tillegg til å være et land med mange ulike dialekter er Norge også et land med mange to-språklige innbyggere. I Sápmi og for Kvenfolket er det grenseoverskridende kulturelt og historisk betinget. Finlandssvensk og Meänkieli har også eksistert i små lommer av våre samfunn og har en naturlig plass i hverdagen – men er knapt hørbart på scenen», säger Susanne Næss Nielsen, Direktör vid Davvi, och fortsätter:

«Språk, lyder og gjester har vandret over nordområdene og endret karakter underveis – men det binder oss også sammen. Vi er veldig glade for å gi plass til finlandssvensk teater hos oss».

Residenssamarbete vill få fortsättning i 2024, och kan sökas under september 2023. Läs mera om utlysningen via Svenska kulturfonden.