Publisert 13.04.2021

Open call: Together Alone 2.0

Grafik: Anna Mäkelä / Finnish Cultural Institute in Madrid

Nettverket av Finlands kultur- og vitenskapsinstitutter inviterer finske og finlandsbaserte kunstnere, kunstnergrupper og deres kolleger i utlandet til et bredt internasjonalt samarbeid

Den pågående pandemien holder oss fysisk atskilt og krisen har alvorlige konsekvenser for kultursektoren. Nettverket av Finlands kultur- og vitenskapsinstitutter over hele verden etterlyser kunstprosjekter som handler om utfordringer og løsninger som krisen har ført til: motstandsdyktighet, radikal endring, sosial innovasjon samt inkluderende og tilgjengelig kunstpraksis. Vi oppfordrer til kollektivt og sosialt ansvarlig samarbeid som tar hensyn til minoriteter og underrepresenterte grupper.

Med Together Alone 2.0 vil vi tilby en plattform og oppfordre profesjonelle aktører til å tenke på nye måter å handle i en situasjon der mobilitet og fysisk kontakt ikke er mulig.

Utlysningen er nå åpen og har søknadsfrist den 11. mai 2021. Les den fulle utlysningen og søk nå!

Om Finlands kultur- och vetenskapsinstitutter
Finlands kultur- og vitenskapsinstitutter fremmer internasjonal mobilitet, synlighet og samarbeid innen finsk kunst, kultur og vitenskap. Finsk-norsk kulturinstitutt inngår i nettverket som består av 17 institutter lokalisert i ulike deler av verden.