Søknadstid 1.-28. februar! Norsk-finsk kulturfond deler ut bidrag til finsk-norske samarbeidsprosjekter. Fondet prioriterer bidrag til kulturaktivitet innenfor områdene arkitektur, visuell kunst, design, film og foto, musikk, teater, dans og litteratur. Bidrag kan søkes av enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger og institusjoner med virksomhet innenfor fondets interesseområde. Fristen gjelder for prosjekter i andre halvår 2018 og første halvår 2019.

Fondets formål er å fremme forståelse og kulturforbindelser mellom Finland og Norge ved å yte støtte til virksomhet og initiativ som bidrar til større kunnskap om og økt kontakt mellom de to folks kultur-, samfunns- og næringsliv.

Mer informasjon HER!

norsk finsk

_lahkonit _tilnærme _lähestyä _approach
Polyfonisk live-installasjon

_lahkonit _tilnærme _lähestyä _approach er en internasjonal samarbeidsprosjekt mellom tre universiteter innen kunst, design og pedagogikk. Prosjektet stiller spørsmål hvordan vi oppfatter samtidens sosialøkologiske spørsmål ved å løfte fram alternative tilnærmingsmåter som dukker fram fra respektive feltenes felles innsats.

I prosjektet deltar over 30 masterstudenter med over 10 forskjellige nasjonaliteter samt ca. 90 ungdommer fra den lokale skolen. Evenementet arrangeres på Sámi allaskuvla (Samisk Høgskole) i Kautokeino hvor utstillinger, installasjoner og performancer presenteres for publikum 1.2. kl. 15.

Prosjektet er et samarbeid mellom Kunsthøgskolen i OsloKonstuniversitetet i HelsingforsSámi allaskuvla og Teaterhögskolan i Helsingfors.

Sted: Sámi allaskuvla
Hánnoluohkká 45, Kautokeino

www.samas.no / www.khio.no

vuosi syys