Til ære for FINNOs 20-årsjubileum 2017 har vi presenteret finner som er bosatt i Norge og arbeider innen kulturfeltet og nordmenn som har blitt kjent med Finland gjennom jobben sin. Vi takker alle deltakere, og anbefaler fortsatt å lese intervjuene her.