Finlands ambassade i Oslo
Thomas Heftyes gate 1, 0244 Oslo
tlf. 22124900
faks: 22124949
www.finland.no

Finlands Generalkonsulat
Christian Bjelland
Fr Nansens pl 4, 0160 Oslo
tlf. 23100700

Den finländska ev.-luth. församlingen i Norge
Pastor Anssi Elenius
Vollterrasse 63E, 1358 JAR
tlf. 67141870
mobil: +4746948788
faks: 67146944
anssi.elenius(at)finskekirken.com
www.finskekirken.com

Norsk-finsk forening/Norjalais-suomalainen yhdistys
leder: Ulla-Maria Johansen
ulla-maria(at)norskfinsk.org
www.norskfinsk.org

Suomi-Seura Oslo
leder: Tiina Virtanen
puheenjohtaja(at)suomiseura.org
www.suomiseura.org

Norsk-finsk forbund/Norjalais-suomalainen liitto
www.klubbinfo.no

Norsk-finsk kulturfond
Sekretariatet
Wergelandsveien 23 B, 0167 Oslo
tlf. 22477680
fond(at)finno.no

juhla kevat 2