Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti perustettiin vuonna 1997. Instituutin toiminnan tavoitteena on vahvistaa Suomen ja Norjan välistä yhteistyötä kulttuuri- ja yhteiskuntaelämän alueilla sekä lisätä tietoa Suomen kulttuurielämästä Norjassa ja Norjan kulttuurielämästä Suomessa.

Kulttuuri-instituutin taustalla ovat kahdenväliset kulttuurirahastot Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto ja Norjalais-suomalainen rahasto. Kulttuurirahastojen hallitukset valitsevat instituutin hallituksen, jossa on jäseniä Norjasta ja Suomesta. Kulttuuri-instituutti saa perusrahoituksensa Suomen valtion budjetista opetus- ja kulttuuriministeriön kautta.

Instituutti toimii tiedonvälittäjänä ja yhteyksien luojana. Kulttuuri-instituutin toiminta on laajaa ja ohjelma koostuu mm. näyttelyistä, konserteista, kirjailijavierailuista, seminaareista ja luennoista. Tapahtumia järjestetään yhteistyössä norjalaisten ja suomalaisten taide- ja kulttuurialan toimijoiden kanssa eri puolella Norjaa.

Kulttuuri-instituutti sijaitsee Oslossa. Koko Norja kuuluu kuitenkin instituutin toiminta-alueeseen.

Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti tekee yhteistyötä muiden instituutioiden kanssa, jotka pitävät yllä yhteyksiä Suomen ja Norjan välillä.

Suomella on yhteensä 17 kulttuuri- ja tiedeinstituuttia eri puolilla maailmaa. Instituutti-verkosto.

 

Suomalais-norjalaisen kulttuuri-instituutin hallitus:

Karl Einar Ellingsen, Toim. Joht. Voksenåsen kulttuuri- ja konferenssihotelli, hallituksen puheenjohtaja
Espen Stedje, Pohjola-Nordenin Norjan pääsihteeri
Anna-Maija Isachsen, myyntipäällikkö Hurtigruten
Torfinn Slåen, Phil.Lic.
Niko Valkeapää, muusikko