Utstillinger18. oktober - 1. april
I verkserien Armour (2014) viser Antti Laitinen hvordan omsorg for naturen kan se ut, når han gir ulike trær en rustning av metall. Armour viser en form for engasjement for miljøet hvor kunstneren

16. januar 18:00 - 8. mars 16:00
Den finske tekstilkunstneren Kustaa Saksi stiller ut på Galleri Format i Oslo sammen med den svenske skulptøren Jennifer Forsberg. Kustaa Saksi (f. 1975) er en multidisiplinær

13. februar 18:00 - 7. juni 17:00
Iiu Susirajas provokative selvportretter bryter alle regler. Hun leker med mat, bruker hverdagsobjekter på merkelige måter og stiller spørsmål ved restriktive

4. mars - 3. mai
Jenna Sutelas utstilling NO NO NSE NSE på Kunsthall Trondheim markerer kunstnerens første store solopresentasjon ved en internasjonal institusjon. Gjennom Sutelas nyeste arbeider utforsker utstillingen relasjonen mellom tilfeldighet og meningsskapelse i både

13. mars - 22. mars
Vinterfestuka er en av Nord-Norges største festivaler og har et besøkstall på rundt 25 000 til 30 000 hvert år. Årlig blir det gjennomført svært mange ulike arrangement i Vinterfestuka, gjerne godt over 200. Festivalen fremstår i dag som en moderne festival med et

28. mars 14:00 - 14. juni 00:00
I nesten 50 år har Tendenser vært en av de viktigste utstillingsarenaene for samtidskunsthåndverk i Norden. Utstillingen finner sted annethvert år på Galleri

14. mai - 28. juni
Outi Pieski bor og arbeider dels i Helsingfors og i Utsjok, et tradisjonelt samisk område i Nord-Finland hvor naturen, som i hele Sápmi, er allestedsnærværende som livsvilkår. Samisk kultur er sentral i Outi Pieskis kunstnerskap. Pieski undersøker historien og