Exhibitions18 October - 09 March
I verkserien Armour (2014) viser Antti Laitinen hvordan omsorg for naturen kan se ut, når han gir ulike trær en rustning av metall. Armour viser en form for engasjement for miljøet hvor kunstneren

16 January 18:00 - 08 March 16:00
Den finske tekstilkunstneren Kustaa Saksi stiller ut på Galleri Format i Oslo sammen med den svenske skulptøren Jennifer Forsberg. Kustaa Saksi (f. 1975) er en multidisiplinær

13 February - 09 August
Iiu Susirajas provokative selvportretter bryter alle regler. Hun leker med mat, bruker hverdagsobjekter på merkelige måter og stiller spørsmål ved restriktive

04 March - 29 August
Jenna Sutelas utstilling NO NO NSE NSE på Kunsthall Trondheim markerer kunstnerens første store solopresentasjon ved en internasjonal institusjon. Gjennom Sutelas nyeste arbeider utforsker utstillingen relasjonen mellom tilfeldighet og meningsskapelse i både

13 March - 22 March
Vinterfestuka 2020 ble avlyst, men Mari Oikarinens utstilling kan fortsatt sees på Museum Nord i Narvik frem til den 15. august. Vinterfestuka er en av Nord-Norges største festivaler og har et besøkstall på rundt 25

14 May - 28 June
Utstillingen er utsatt til november. Følg med på vår webbside for mer info. Outi Pieski bor og arbeider dels i Helsingfors og i Utsjok, et tradisjonelt samisk område i Nord-Finland hvor naturen, som i hele Sápmi, er allestedsnærværende som livsvilkår. Samisk kultur er sentral i

16 June - 04 October
I nesten 50 år har Tendenser vært en av de viktigste utstillingsarenaene for samtidskunsthåndverk i Norden. Utstillingen finner sted annethvert år på Galleri

04 September - 27 September
Nordisk kulturkontakts och Galleria Sculptors treåriga nordiSKulptur-projekt fortsätter med Kim Hankyuls och Minna Kangasmaas gemensamma utställning. Syftet med utställningsprojektet är att föra samman nordiska skulptörer. Denna omgång var det medlemmar i Norsk Billedhoggerforening