pansret tre

Visuell kunst

DATO OG TID:

18.10. - 09.03.

STED:

Sofienbergparken
Toftes gate 47, Oslo

INFO:

Verket bygges mellom 14. og 18.10. Åpning fredag 18.10. kl. 17.

 

www.anttilaitinen.com

Armour – Antti Laitinen

I verkserien Armour (2014) viser Antti Laitinen hvordan omsorg for naturen kan se ut, når han gir ulike trær en rustning av metall. Armour viser en form for engasjement for miljøet hvor kunstneren presenterer en symbolsk, men samtidig veldig konkret, måte å skjerme trær/natur på – som synliggjør både begrensninger og hjelpeløshet. Hvordan kan treet vokse og få nødvendig lys med denne rustningen som egentlig er ment som en beskyttelse? Laitinen har vist Armour i Frankrike, Kina og Finland tidligere.

Laitinen har kledd et lønnetre med plater av rustfritt stål. Arbeidet er utført på en nennsom måte og med omhu for treet så det ikke påføres skade. Lønnetreet i Sofienbergparken er gammelt og har sluttet å vokse. Derfor skal det fjernes og erstattes med et nytt tre våren 2020. Armour vises fram til lønnetreet skal hugges, til slutten av april 2020.

Se video fra montering av Armour i Finland her.

Antti Laitinen (f. 1975) er utdannet ved Finnish Academy of Fine Arts og Turku Arts Academy. Han arbeider med foto, video, performance og installasjon – ofte med utgangspunkt i naturen. Trær, vann, is og stein blir gjenstand for bearbeiding og iscenesettelse i tidkrevende prosesser der dokumentasjonen utgjør kunstverket. Laitinens kunst kan være både humoristisk og absurd – han setter i gang med aktiviteter som ved første øyekast kan virke meningsløse men som lar oss stoppe opp og reflektere.

I forbindelse med visningen av Armour vises Laitinens videoverker på Rom for kunst sin videoskjerm inne på Oslo S.

Prosjektet er et samarbeid med Kulturbyrået Mesén. Prosjektet er en del av programmet på Oslo europeisk miljøhovedstadsår 2019.

Bilde: Antti Laitinen: Armour. Foto: Carsten Aniksdal