Publisert 15.09.2022

Vill du göra praktik hos oss?

Finsk-norsk kulturinstitutt söker en praktikant för perioden 2.1.–31.12.2023. Praktikplatsen passar studerande inom kulturproduktion, humanistiska vetenskaper, i synnerhet inom konstområdet, och kommunikation.

Som en praktikant hos institutet får du jobba med mångsidiga kommunikationsuppgifter, vilket innebär bland annat innehållsproduktion för institutets kommunikationskanaler såsom webbsidor och sociala medier, projektkommunikation, översättningsarbete och planering av institutets kommunikation tillsammans med teamet. Praktikanten deltar även aktivt i både genomförandet och planeringen av institutets programverksamhet.

Finsk-norsk kulturinstitutt (FINNO) främjar samarbete, dialog och mobilitet mellan professionella finska och norska konstnärer och kulturaktörer samt producerar ett mångfaldigt program for en bred publik. Praktiken på kulturinstitutet erbjuder dig en kreativ och trevlig arbetsmiljö i en snabbt växande kulturstad. Institutet värdesätter ditt kunnande och dina åsikter, och arbetar aktivt för en jämställd och rättvis arbetsplats. Du får påverka kreativt innehållet och får möjlighet att utvecklas professionellt och ta del av internationella projekt och samarbeten.

Ett av kulturinstitutets fokusområden för 2022-2023 är gränsöverstigande samarbete i de nordliga områden i Finland, Norge och Sápmi. Finlands kultur- och vetenskapsinstitut motsätter sig rasism och diskriminering. Institutet följer Finlands kultur- och vetenskapsinstituts ekologiska riktlinjer.

Du kan ansöka om praktikplatserna om du:

  • har svenska som modersmål eller studiespråk,
  • är heltidsstuderande vid universitet eller högskola eller som har utexaminerats från en sådan under det senaste året och
  • är finsk medborgare eller fast bosatt i Finland.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och goda kunskaper i engelska. Kunskaper i norska eller ett av de samiska språken är en fördel, men inget krav.

Praktikperiod: 2.1.–31.12.2023 (11 månader). En ledig stipendiefri månad (juli) under perioden.

Stipendiebelopp: 1 800 €/månad = totalt 19 800 €. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Välkommen med din ansökan senast 30.9.2022. Du gör din ansökan elektroniskt i Kulturfondens ansökningssystem. Mera information och ansökningsanvisningar hittar du på Svenska kulturfondens webbsidor.

OBS! Ansökningstiden för praktiken har förlängts tills 12 oktober.