Publisert 15.09.2023

Vill du göra praktik hos oss?

A bright studio space, where multiple people are standing and talking with eachother.

Vernissage “Moon in Your Mouth” på Unge Kunstneres Samfund (UKS). Organiserad av Frame Contemporary Art Finland och UKS Unge Kunstnernes Samfund/ Young Artists´Society) och kurerad av Max Hannus. Bild: Jan Khür/ Studio Abrakadabra.

Finsk-norsk kulturinstitutt söker en praktikant för 2.1.–31.12.2024. Praktikplatsen passar studerande inom kulturproduktion, konst och humanistiska vetenskaper, i synnerhet inom konsthistoria, mediakultur och kommunikation.

Som praktikant kommer du att jobba med mångsidiga kommunikationsuppgifter, vilket innebär bland annat innehållsproduktion för institutets kommunikationskanaler såsom webbsidor och sociala medier, projektkommunikation, översättningsarbete och planering av institutets kommunikation tillsammans med teamet. Praktikanten deltar även aktivt i både genomförandet och planeringen av institutets programverksamhet. Du assisterar vid olika kultur- och konstprojekt, där uppgifter kan bestå bland annat av projektkoordinering och kommunikation med samarbetspartners. Institutet samarbetar med lokala kulturaktörer, bland annat museer, gallerier och festivaler.

Finsk-norsk kulturinstitutt (FINNO) främjar samarbete, dialog och mobilitet mellan professionella finska och norska konstnärer och kulturaktörer samt producerar program för publik. Verksamheten består av projekt inom visuell konst, design, arkitektur, scenkonst, film, litteratur och musik. Praktiken på kulturinstitutet erbjuder dig en kreativ och trevlig arbetsmiljö i en snabbt växande kulturstad. Institutet värdesätter ditt kunnande och dina åsikter, och arbetar aktivt för en jämställd och rättvis arbetsplats. Du får påverka kreativt innehållet och får möjlighet att utvecklas professionellt och ta del av internationella projekt och samarbeten. Praktikantens arbetsbidrag är av stor vikt för ett litet kulturinstitut.

Ett av kulturinstitutets fokusområden för 2022–2024 är gränsöverstigande samarbete i de nordliga områden i Finland, Norge och Sápmi.

Finsk-norska kulturinstitut främjar aktivt jämställdhet och likabehandling samt värdesätter mångsidig personal. Vi önskar att personer med olika kön, samt personer från språkliga, kulturella eller andra minoriteter söker praktikplatsen.

Institutet följer Finlands kultur- och vetenskapsinstituts ekologiska riktlinjer.

Davvi Division, Kautokeino (Guovdageaidnu). Finsk-norsk kulturinstitutts nätverkstur. Bild: FINNO.

Du kan ansöka om praktikplatsen om du:

  • har svenska som modersmål eller studiespråk,
  • är heltidsstuderande vid universitet eller högskola eller som har utexaminerats från en sådan under det senaste året och
  • är finsk medborgare eller fast bosatt i Finland.

Kunskaper om det finska kultur- och konstfältet samt erfarenhet av kommunikation och koordinering av kulturprojekt räknas som meriter. Vi värdesätter ett visuellt öga och erfarenhet av bild- och andra redigeringsprogram (Adobe, WordPress).

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Goda kunskaper i engelska och förmåga att kommunicera på finska. Kunskaper i norska eller ett av de samiska språken är en fördel.

Praktikperiod: 2.1.–31.12.2024 (11 månader), en ledig stipendiefri månad (juli) under perioden.

Stipendiebelopp: 1 800 €/månad, totalt 19 800 €. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Välkommen med din ansökan senast 30.9.2023. Du gör din ansökan elektroniskt i Kulturfondens ansökningssystem. Mer information och ansökningsanvisningar hittar du på Svenska kulturfondens webbsida.

Praktikplatsen finansieras av Svenska kulturfonden.