Publisert 15.09.2021

Vi söker en praktikant för året 2022

Vill du göra praktik inom kulturfältet i Oslo? Som en praktikant på Finsk-norsk kulturinstitutt medverkar du i kommunikationsverksamhet och bidrar till att planera och genomföra projekt inom olika konstsektorer.

Praktikplatsen passar studerande inom konst- och kulturproduktion, kommunikation, media och humanistiska vetenskaper. Erfarenhet av evenemangsproduktion och god kännedom om sociala medier är en fördel, likaså kännedom om konst- och kulturfältet i Finland.

Du kan ansöka om praktikplats via Svenskakulturfonden om du

  • är finsk medborgare eller fast bosatt i Finland,
  • har svenska som modersmål eller studiespråk och
  • är i slutskedet av dina högskole- eller universitetsstudier

Praktikperiod: 1.1.2022–31.12.2022 (11 månader). En ledig stipendiefri månad (juli) under perioden.

Välkommen med din ansökan senast 30.9.2021. Du gör din ansökan elektroniskt i Kulturfondens ansökningssystem.

Mera information och ansökningsanvisningar hittar du på Svenska kulturfondens webbsidor.