UTSATT TIL NOVEMBER! ILONA VALKONEN - VIENO MOTORS: URBAN HARVEST

vienomotors_slide
Kategori
Foredrag/Seminar/Workshop
Dato
1. juni 00:00 - 31. juli 00:00

Vieno Motors: Urban Harvest er utsatt til november. Følg med på vår webbside for mer info.

Vieno Motors er en plattform for anarkistisk blomsterbinding, laget av den finske billedkunstneren Ilona Valkonen. I Vieno Motors sine prosjekter inviteres en rekke kunstnere til å delta i ulike typer performances der de binder blomster til kreasjoner på og til publikum. For Kristiansand har Ilona Valkonen utviklet prosjektet Vieno Motors: Urban Harvest. I nye Kristiansand kommune er det et politisk ønske å legge til rette for landbruk, jordvern og urban dyrking, noe som har inspirert kunstneren. I tillegg ønsker hun å bruke lokale ‘found objects’, gjerne knyttet opp mot strandryddingsaksjoner, miljø og plastvett. 

Prosjektet er en del av SNART!Kristiansand 2020 - et tverrfaglig samarbeid for utvikling av kunst- og formidlingsprosjekter i uterom i nye Kristiansand kommune. Det gjennomføres i samarbeid med Agder kunstsenter, Kristiansand kommune og Kristiansand Kunsthall, og involverer kunstnere som bor i området.

Kurator: Kulturbyrået Mesén.
Kristiansand, sted TBA
www.ilonavalkonen.com 

 
 

Datoer

  • Fra 1. juni 00:00 til 31. juli 00:00