LIISA KANERVA - NATURLIGE PROBLEMER

Kategori
Utstillinger
Dato
5. oktober - 27. oktober

Liisa Kanerva er en finsk billedkunstner og arkitekt som bor og arbeider i Oslo.

Kanerva bruker kunst for å visualisere problematikk knyttet opp mot klimaendringer og miljøforurensning og hva vi kan gjøre for å forstå det som skjer. I hennes bilder er det imidlertid ofte en humoristisk undertone, og med sin akademiske bakgrunn trekker hun også inn elementer fra forskning.

I utstillingen viser hun figurative tegninger som er kjernen i hennes kunst. Hun tegner ofte dyr som fremstår som ulike karakterer, noen også som menneske/dyr-hybrider. I serien Two ways to describe nature har hun sammenstilt dyretegninger med gamle geometriske modeller av verdensrommet som illustrerer astronomiens utvikling over tid. Naturen kan betraktes på mange måter, både ved hjelp av kunstneriske og matematiske metoder; man kan enten se på detaljer eller konsentrere seg om større helheter. Modellene for dyrebilder har hun funnet i dyreparker og naturhistoriske museer. De geometriske modellene fra astronomien, Almagest av Ptolemaios (100-178) og De revolutionibus orbium coelestium av Nikolaus Kopernikus (1473-1543) samt Harmonices mundi av Johannes Kepler (1571-1630, er funnet på biblioteket.

Åpning lørdag 5. oktober kl. 13.00

Sted: Asker Kunstforening
Arnestadveien 2a, Vollen
www.askerkunst.no