BERGEN ASSEMBLY 2019

Kategori
Utstillinger
Dato
5. september - 10. november

Bergen Assembly 2019, med tittelen Actually, the Dead Are Not Dead, omfatter en utstilling og en serie med arrangementer som finner sted på ulike visningssteder i Bergen. Prosjektet er en fordypelse i «liv», med en forståelse av liv som overskrider det binære forholdet mellom for eksempel liv og død, natur og kultur, menneske og dyr, subjekt og objekt, frisk og syk, fortid og framtid.

Finske utøvere som er med i Bergen Assembly -programmet:
Minna Henriksson med tegningen Nordic Race Science og Niillas Holmberg / Jenni LaitiOuti Pieski med verket Rájácummá. 

Minna Henrikssons veggtegning Nordic Race Science er en kartlegging og undersøkelse av sentrale figurer innen «rasevitenskap» i de nordiske landene mellom 1850-årene og 1945: forskere som målte hodeskaller og levende mennesker for å klassifisere mennesker i «raser» og plassere dem i et hierarki. I tillegg til disse raseanatomene omfatter Henrikssons verk også samlinger av menneskelige levninger, institusjoner og brukere, samt kunstnere som produserte skildringer av den konstruerte hvite «nordiske rase» og «de eksotiske andre»

Niillas Holmbergs, Jenni Laitis og Outi Pieskis Rájácummá – Grensekysset består av åtte verselinjer poesi plassert i Deatnu-elvedalen på grensen mellom Finland og Norge. Arbeidet omhandler det lokale samefolkets selvstyre og problemstillinger knyttet til bruken av landområder og vassdrag. Rájácummá representerer et forslag om lik status for natur og mennesker basert på respekt og gjensidighet. I denne modellen er liv og mobilitet basert på bærekraftig sameksistens og de geografiske forholdene i regionen, snarere enn på landegrenser. I tillegg til utstillingen kan du bli kjent med gruppens samarbeid med Ellos Deatnu, Moratorium Office: advisory service for decolonialist self-determination. 

Utstilling 5.9.–10.11.2019 
Åpningsdager 5.–8.9.2019 
Arrangementer 5.9.–10.11.2019

Sted: KODE 1
Rasmus Meyers allé 3, Bergen
www.bergenassembly.no  

Bilde: Niilas Holmberg, Jenni Laiti, Outi Pieski: Rájácummá