Performing Arts07 September 16:00
Bergen Fringe Festival er en tverrfaglig plattform som presenterer spennende og banebrytende produksjoner levert av nyetablerte og profesjonelle aktører. Pieni Kollektiivi er en

23 October 19:00
Noble Savage tar for seg temaer rundt kroppskolonialisering, raseidentitet og narrativer, utestengelse, ulikheter, skam, rase og representasjon. Hvordan er annerledeshet representert, og hvordan eksotiseres det? Hvem får fortelle hvem sin historie? Det er

25 October - 27 October
We Should All Be Dreaming fokuserer på drømmenes radikale potensial som oppbyggende og omveltende praksis: Vi bør alle drømme radikale utopiske drømmer om en felles framtid. I denne blandingen av