Literature25 May - 31 May
Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene er Nordens største litteraturfestival og har et sterkt nordisk preg. Festivalen er blitt en bred mønstring av bokfolk og forfattere, og en folkefest på Lillehammer. Fra Finland deltar den finlandssvenske poeten og