OSLO KULTURNATT: VI TRENGER ET NYTT SPRÅK

Category
Utstillinger
Date
13.09 21:00

Velkommen opp på Operataket på Oslo kulturnatt 2019!

Hør Fredrik Høyers særegne performative poesi og opplev visuelle og sceniske projeksjoner av den britisk/finske videokunst­neren Charles Sandison. Det hele blir musikalsk bundet sammen av komponist Eirik Røland

Sammen lager de verket Vi trenger et nytt språk som prøver å se for seg et språklig sted i framtiden, et singulært punkt i horisonten hvor informasjonsstrømmer, datakoder, kunstig intelligens, og måten vi prater til hverandre på, smelter sammen.

Klimadebatten preges av brutte forhandlinger, manglende dialog og forståelse, og et dystopisk syn på fremtiden. I hverdagsspråket og i den politiske debatten er utopien per definisjon et urealistisk og uoppnåelig idealistisk samfunn. Hva om vi trenger et nytt språk, og nye brilleglass for vår virkelighetsforståelse?

Involverte kunstnere
Charles Sandison er utdannet ved Glasgow School of Art (1987-1993). Han har bodd i Finland siden 1995 hvor han har vært Head of Fine Art på Tampere School of Art and Media. I 2001 representerte han Finland under Venezia-biennalen og i 2010 ble han tildelt Ars Fennica-prisen. Sandison arbeider med datagenererte videoprojeksjoner som skaper lysinstallasjoner tilpasset et steds arkitektur. Han omformer fysiske landskap til mentale landskap og plasserer tilskuerne midt i et skiftende univers av lysende ord og tegn i bevegelse. Sandison innlemmer betrakteren i verket, slik at datamaskinen og menneskets sinn kan fungere sammen. Han er inspirert av naturen og omgivelsene, og prøver å fange elementer både av menneskeliv og verden som omgir oss. 

Fredrik Høyer er en av Norges fremste slampoeter, mest kjent for sine opptredener med en særegen form for performativ poesi, hvor han opptrer i litterære, musikalske og kulturelle sammenhenger, på ulike scener og arrangementer. Han har i de senere år vært poeten som mer enn noen annen har bragt poesien til et større og yngre publikum. Han reflekterer og tar tempen på samfunnet, ofte gjennom gjenkjennelige hverdags-scenarioer hvor han også inkluderer seg selv, og han gjør det med en morsom vri. Han evner å bevisstgjøre og engasjere med sin direkte tale, kanskje fordi han selv er bevisst og engasjert. Flere av hans tidligere verk reflekterer rundt miljø og klima. Fredrik Høyer er interessert i det hverdagslige språket; hvordan mennesker bruker språket til å skape rom, befeste sin plass og omforme sin egen verden. 

Eirik Røland er komponist, produsent og låtskriver, med en mastergrad i musikalsk design fra Kungliga Musikhøgskolan i Stockholm. Han bor og arbeider i Stockholm, og komponerer musikk og lyddesign til film, dataspill, teater og installasjoner.

I samarbeid med Kulturbyrået MesénDen Norske Opera & Ballett og Oslo kulturnatt

Prosjektet er en del av Oslo europeisk miljøhovedstadsår 2019 -program. 

Deltakelse er gratis. Forestellingene kl. 21, 21:30, 22, 22:30 og 23.

Sted: Den Norske Opera og Ballett
Kirsten Flagstadsplass 1, Oslo
www.operaen.no

Bilde: Charles Sandison 2019