IRMA SALO JÆGER: PÅ EN VARM DAG

Kategori
Utstillinger
Dato
13.1.-16.4.

Henie Onstad Kunstsenter (HOK) åpner utstillingsåret med en stor, retrospektiv presentasjon av den finskfødte maleren Irma Salo Jæger.

-Utstillingen viser Salo Jægers maleriske virksomhet i sin fulle bredde, og vi løfter frem et betydelig livsverk og en kunstner i full vigør, sier Tone Hansen, direktør ved HOK.

Med omlag 60 verk, hvorav en rekke i storformat, åpnes kunståret på Høvikodden med en presentasjon av en av Norges fremste malere.

-Irma Salo Jæger har ikke brukt livet til å se seg tilbake. Hver dag er en ny anledning til å utforske maleriets viktigste komponenter; form og farge. Med imponerende standhaftighet har hun forholdt seg til maleriet i snart seksti år, sier kurator for utstillingen, Caroline Ugelstad.

Benytter gamle teknikker

Salo Jæger har en omfattende virksomhet bak seg. Gjennom sitt virke har hun opparbeidet bred teoretisk kunnskap om geometri og fargeteori.

-Gjennom langvarig praksis har Salo Jæger opparbeidet et nært forhold til sine kunstneriske virkemidler. Hun bruker konsekvent oljefarger og tempera, det siste en blanding av egg, fernisser og vann. Hun kjenner disse gamle bindemidlenes lysbrytende evner, og vet gjennom erfaring hvordan man får fargene til å leve. Samtidig er arbeidsprosessen styrt av intuisjon og viljen til å søke det ukjente, utdyper Ugelstad.

Betydelig livsverk

- Gjennom et helt liv har Irma Salo Jæger satt sitt preg på det modernistiske maleriet, og hun nyter stor anerkjennelse innen kunstmiljøet. Det er derfor på høy tid hun får en omfattende, retrospektiv presentasjon også for et bredt publikum. Vi gleder oss til å løfte frem en norsk kunster i verdensklasse, avslutter Tone Hansen.

Irma Salo Jæger (1928-)

Irma Salo Jæger er en finsk-norsk bildekunstner, født i Finland 1928. Hun har utdannelse i kunsthistorie fra Helsingfors, kunstutdannelse fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, samt fra Statens kunstakademi i Oslo.

Ved siden av sitt virke som maler, har Salo Jæger stått for en rekke offentlige utsmykninger i tre, stein og glass, som Bøler T-banestasjon i 1973, Bærum Sykehus i 1983, Bjøråsen skole på Romsås i 1984, Statens kontorbygg på Helsfyr i Oslo i 1985, driftsbygningen på Bodø Lufthavn i 1993 og Telenors nybygg på Tyholt i Trondheim i 2000. Hennes arbeider er både utstilt og innkjøpt ved en lang rekke norske og utenlandske institusjoner.

Irma Salo Jæger var professor ved Statens kunstakademi fra 1986 til 1992, og hun har dessuten hatt flere verv i norske bildekunstnerorganisasjoner.

I 2010 ble Salo Jæger utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for norsk billedkunst, og Finlands president tildelte henne i 2008 riddertegnet av 1. klasse av Finlands løves orden.

Utstillingen Irma Salo Jæger – På en varm dag åpner 13. januar og står til 16. april.

Utstillingen er en del av det offisielle SuomiFinland100-programmet.

Sted: Henie Onstad Kunstsenter, Sonja Henies vei 31, Høvikodden
www.hok.no

Bilde: Irma Salo Jæger. Foto: Gisle Bjørneby / HOK

 
 

juhla kevat 2