FORELESNING MED MIA ÖSTERLUND: «ATT SKAPA FÖR SKRUTT, TOVE JANSSONS POETIK»

Kategori
Foredrag/Seminar/Workshop
Dato
9. august 12:30

Mia Österlund forteller om Tove Janssons poesi og tanker rundt kunstnerisk arbeid ut ifra Janssons manifest Den lömska barnboksförfattaren og ut ifra arkivmaterial. For å belyse nærmere hvordan Janssons mummiverden er bygd opp og har blitt tolket, tar Österlund opp eksempler på hvordan Jansson skildrer morskap fra kjønnsperspektiv. Slik gir hun oss bedre forståelse av strukturen i mummienes verden.

Österlund er dosent og universitetslærer i litteraturvitenskap ved Åbo Akademi, Finland. Hennes forskningsfelt er kjønnsforskning og billedbøker. Österlund sitter i redaksjonen for tidsskriftet «Barnboken», samt i juryen for Augustprisen og Nordisk råds barnelitteraturpris. Österlund er også kritiker. Hun har skrevet om kjønnet i Mummidalen og om Tove Janssons queere poesi. Hennes siste bok er antologien Novel Districts. Critical Readings of Monika Fagerholm (2016).

Forelesningen med Mia Österlund starter kl. 12.30.

Sted: Hadeland Glassverk - Galleri 2
Glassverksveien 9, Jevnaker
www.hadeland-glassverk.no

Bilde: Mia Österlund