Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, som verkar i många länder, öppnar en ny ansökan för att tackla kulturbranchens utmaningar till följd av COVID-19 -epidemin. 

Coronavirusepidemin har spridits som en löpeld och skakat om världen på ett oförutsägbart sätt. Vi tvingas att ifrågasätta vår livsstil och hitta nya sätt att verka för att säkerställa vårt arbete och vår utkomst. Coronaviruskrisen drabbar också kulturbranschen mycket hårt. Projektarbetare har plötsligt förlorat alla vårens jobb och därmed hela sin inkomst. Många vet inte hur de ska klara sitt uppehälle.

I denna krissituation förblir institutnätverkets uppgift, som är att främja internationell rörlighet, synlighet och samarbete, oförändrad. Därför har vi öppnat en ny, öppen och snabb programansökan för finländska konstnärer och konstnärsgrupper. 

Syftet med projektet är att möjliggöra konstnärers inkomst och fortsatta internationella samarbeten. Även om rörlighet och fysiska möten begränsas, vill vi betona vikten av internationellt samarbete och nätverk. Ett stort orosmoment är att spridningen av epidemin kan leda till att det internationella samarbetet minskar.

Vi vill med hjälp av Together Alone -projektet uppmuntra konstnärer att begrunda hur man kan bibehålla rörlighet och samarbete i situationer där fysiska möten inte längre är möjliga. Projektet är särskilt riktat till konstnärliga projekt som stöder internationellt samarbete utan fysisk kontakt.

 

TOGETHER ALONE - ÖPPEN PROGRAMANSÖKAN 

Instituten söker konstnärliga projekt som har anknytning till följande teman: undantagstillstånd, radikal förändring, resiliens, konstnärligt arbete i framtiden och ensam tillsammans. Projektet är på samma gång en dokumentation av undantagstillståndet i samhället och hur den globala krisen reflekteras i konsten. Projektet är öppet för alla finländare eller i Finland bosatta professionella konstnärer vars kalendrar har tömts på grund av pandemin.

Institutet beställer av de utvalda konstnärerna eller konstnärsgrupperna projekt som bör förverkligas senast 30.6.2020. Det enskilda arvodet kan vara 1 500 € - 5 000 € (inkl. kostnader). Arvodet betalas som arbetsersättning eller mot faktura. I programansökan ses det som en fördel ifall projektet kan ha en bred internationell spridning. Eventuell skyldighet att följa villkoren för digital webbtillgänglighet bör beaktas. 

Projekten förverkligas inte för ett specifikt land utan projekten bör passa in i kultur- och vetenskapsinstitutens verksamhet runtom i världen. Projekten kan till exempel utföras eller beskådas av en bred publik på konstnärens hemsida, på Youtube eller på en annan digital plattform. Projektets format är fritt och kan t.ex. vara ett konstverk, en arbetsprocess, en visning, dagbok eller film. Instituten använder de utvalda projekten i sitt program och deras innehåll skall kunna spridas i hela världen. Konstnären behåller projektets upphovsrätt. 

Ytterligare ansökningskriterier: 

 • Projektet bör förverkligas så att det inte är i konflikt med de nuvarande undantagstillståndsbestämmelserna i Finland.

 • Projektet främjar finländska eller i Finland bosatta konstnärers/konstnärsgruppers internationella nätverk och samarbete. Projekt som främjar internationell dialog och uppmuntrar till att skapa internationella arbetsgrupper prioriteras i ansökan.

 • Experimentella och innovativa lösningar uppskattas.

Skicka ett fritt formulerat projektförslag (max 3 000 tecken) inklusive budgetkalkyl till e-postadressen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. I projektförslaget bör bifogas ett kort CV samt en kort redogörelse för projektets kommunikationsplan. Alla filer skickas i en och samma pdf-fil, med maximistorleken 2 MB. Urvalsbesluten fattas av en jury bestående av experter från Finlands kultur- och vetenskapsinstitut. 

TIDTABELL

Projektförslag kan lämnas in för bedömning enligt tidtabellen nedan:

1. Deadline måndag 30.3 kl. 16 (finsk tid)

2. Deadline måndag 20.4 kl. 16 (finsk tid)

3. Deadline måndag 4.5 kl. 16 (finsk tid)

Projektförslag som inkommit innan deadlinen behandlas och bedöms inom två veckor efter att ansökningstiden löpt ut. Inlämnade projektförslag är med i bedömningen under hela projektets förlopp. 

Vid eventuella frågor ta kontakt med Finlands Beneluxinstitut: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

 

Till vår glädje fick vi hela 129 ansökningar i Together Alone-projektets första ansökningsomgång! Konstnärer och arbetsgrupper från hela världen har lämnat in ansökningar – från Finland till Burkina Faso, Japan, Australien, Indien och många andra länder.

Nivån på ansökningarna var hög, och vi har nu valt ut de fem första projekten till Together Alone-programhelheten. I en tid av social distansering får vi bekanta oss med konstnärligt arbete genom framtidsforskning och dans, sötvattenspolyper, online-läsprogram, kollektiva ljudvärldar och algoritmer som baserar sig på covid-19-data.

Här är projekten som valdes i den första ansökningsomgången:

 • Across the Way With... av Shimmer Rotterdam och PUBLICS

 • Bodytalk av Simo Vassinen, Roope Mokka och Maria F. Scaroni

 • Hydra Human Hybrid av Charles Quevillon och Maija Tammi i samarbete med Tedd Robinson

 • Untitled av Maria Korkeila

 • World Wide Window av Mikki Nordman

 

Valda projekt omgång 2

Den andra ansökningsomgången i Together Alone-projektet är nu klar! Denna gång fick vi 142 ansökningar från olika konstnärer och kollektiv runtom i världen som nu arbetar hemifrån. Vi valde sju projekt som obehindrat främjar digitaliseringen av kultur där isolerade konstnärer kan nå sin internationella publik genom nyskapande och modiga lösningar.

Här är projekten som valdes i den andra ansökningsomgången:

 • Ceci Moss & Jenni Nurmenniemi: Care Practice: Recipes for Resilience

 • Aapo Nikkanen: Constructing a specialist network to produce knowledge and act as springboard for artistic work

 • Pekka Airaxin, Caterina Avataneo & Felice Moramarco: DEMO

 • Jani Ruscica, Sam Watson & Suzanna Pezo: Felt the Moonlight on my Feet 

 • Yassine Khaled: Monitor Man in the Time of Pandemic

 • Lenore Malen & Samir Bhowmik: Where from Here 

 • Jenna Sutela & Ella Plevin: World-Body

 

Den 23.3 lanserade nätverket för Finlands kultur- och vetenskapsinstitut projektet Together Alone: ​​en öppen och snabb programansökan för konstnärer och konstnärsgrupper, många vars projekt avbrutits eller skjutits upp på grund av COVID-19.

Efter nio veckor och 437 ansökningar har vi valt 20 projekt som behandlar den aktuella situationen genom olika konstnärliga metoder. Vi är oerhört tacksamma för varje ansökan och verkligen rörda över hur konstnärer har återspeglat de stora sociala omvälvningarna i vår tid genom sin konst, och viktigast av allt - har gjort det tillsammans.

I den tredje och sista ansökningsomgången av Together Alone har vi valt åtta projekt av 166 ansökningar:

 • Emrecan Tanis: H-ome

 • Anna Nykyri: In-between

 • Invisible Flock & SubZero: Out of the Flood

 • Sonya Lindfors: Soft Variations - Online

 • Caracara Collective: Untitled

 • Miia Westin: Untitled

 • Sakari Männistö: Unum

 • Anne Pajunen & Psychopomp! Theatre Collective: We need to talk about the future

Kom ihåg att följa våra kanaler i social media och hashtaggen #togetheralonefi för mer information om de valda projekten.