Søknadstid 1.-28. februar! Norsk-finsk kulturfond deler ut bidrag til finsk-norske samarbeidsprosjekter. Fondet prioriterer bidrag til kulturaktivitet innenfor områdene arkitektur, visuell kunst, design, film og foto, musikk, teater, dans og litteratur. Bidrag kan søkes av enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger og institusjoner med virksomhet innenfor fondets interesseområde. Fristen gjelder for prosjekter i andre halvår 2018 og første halvår 2019.

Fondets formål er å fremme forståelse og kulturforbindelser mellom Finland og Norge ved å yte støtte til virksomhet og initiativ som bidrar til større kunnskap om og økt kontakt mellom de to folks kultur-, samfunns- og næringsliv.

Mer informasjon HER!

norsk finsk

vuosi syys