Stipendejä ja avustuksia voivat hakea Norjassa asuvat yksityishenkilöt, organisaatiot, yhdistykset ja instituutiot rahaston painottamaan toimintaan. Rahasto priorisoi kulttuurivaihtoa arkkitehtuurin, kuvataiteen, muotoilun, elokuvan ja valokuvan, musiikin, teatterin, tanssin ja kirjallisuuden aloilla. 

Hakemuksia käsiteltäessä asetetaan etusijalle uudet kahdenväliset yhteistyömuodot. Tämän takia pohjoismaisia projekteja ei välttämättä arvioida. Yksittäiset tapahtumat asetetaan etusijalle ennen vuosittain järjestettäviä tapahtumia. Rahasto ei rahoita projekteja kokonaan. Muistutamme myös lukuisista muista pohjoismaisista tukijärjestelmistä kuten esim. Pohjoismainen kulttuurirahasto ja Pohjoismainen kulttuuripiste.

Jaettava stipendisumma vaihtelee vuosittain. 

Rahasto ei huomioi hakemuksia, jotka koskevat jo käynnistyneitä tai toteutuneita projekteja.

Huom. Hakijat, jotka asuvat Suomessa hakevat tukea Suomalais-norjalaiselta kulttuurirahastolta.