Rakennustyömaita ja teiden kunnossapitoa, asfalttia ja sepeliä. Lemminkäinen Norja on infrayritys, jolla on monipuolista liiketoimintaa eri puolilla maata. Yrityksen juuret ovat Suomessa, sillä se on suuren Lemminkäinen-rakennuskonsernin tytäryhtiö. Mutta mitä tekemistä yhtiöllä on suomalaisen kulttuurin kanssa?

Vastaus on yhtiön kaima – Lemminkäinen -  keskeinen taruhahmo Suomen kansalliseepoksessa Kalevalassa. Hän on seikkailunhaluinen kaveri, nuori mies, jolla on suuri elämänhalu. Norjalaisyritys hyödyntää Lemminkäisen myyttiä sisäisessä viestinnässään sekä sitouttaessaan henkilökuntaa.

Jututimme Lemminkäinen Norjan viestintäpäällikkö Tom André Aasia ja kysyimme, mitä Kalevala ja suomalaiset juuret merkitsevät norjalaisyritykselle.

netti lemminkainen luola
Lemminkäinen Norjan yritystoimintaan kuuluvat muun muassa asfaltointityöt,
teiden kunnossapito ja tunneleiden rakentaminen. Kuva: Tomas Moss / Icu.no

Julkaisitte oman, norjankielisen painoksen Kalevalasta vuonna 2013. Mistä syntyi idea julkaista oma Kalevala?

- Lemminkäinen Norja oli vuonna 2013 suurten muutosten alkumetreillä. Toimintaa Norjassa organisoitiin uudelleen ja samalla siteitä emokonserniin ja Suomeen tiivistettiin. Näimme mahdollisuuden hyödyntää Kalevalan tarinoita, viestejä ja symboliikkaa tässä yhteydessä. Käytimme Kalevalan tarinoita kuvaamaan sitä matkaa, jolle olimme lähdössä. Lisäksi halusimme lisätä työntekijöiden tietoisuutta siitä, mitä Lemminkäinen-brändi edustaa.

Mikä oli kirjan tarkoitus?

- Julkaisimme kirjan yrityksen 80-vuotisjuhlavuoden yhteydessä. Juhla osui samaan aikaan kuin muutokset toiminnassamme. Halusimme kirjan avulla lisätä tietoa samanaikaisesti sekä taruhahmo Lemminkäisestä että Lemminkäinen-yrityksestä. Tavoitteenamme oli lisätä tietoisuutta siitä, kuinka merkittävä Lemminkäinen on Suomessa ja kuinka tärkeä osa suomalaista kulttuuriperintöä Kalevala on.

80-vuotisjuhlavuoden yhteydessä Lemminkäinen lahjoitti Kalevalan 700 työntekijälleen. Millaista palautetta olette saaneet?

- Olemme saaneet myönteistä palautetta työntekijöiltämme. Heidän mielestään kirja oli sekä kiinnostava että opettavainen. Monet eivät tienneet mitään Lemminkäinen-nimen alkuperästä eivätkä sen merkityksestä suomalaisessa kulttuurissa.

netti kalevala1
Lemminkäisen omassa Kalevalassa kertomukset taruhahmo Lemminkäisestä ovat
keskeisessä osassa. Kirjan on kääntänyt Mikael Holmberg, joka puhuu
Kalevalan päivän seminaarissa 28. helmikuuta. Kuva: Karoliina Huhtanen / FINNO

Millä tavalla käytätte Kalevalaa yrityksessä?

- Kirjan julkistuksen jälkeen olemme hyödyntäneet Kalevalaa muun muassa henkilöstölehdessämme, intranetissä ja yrityksen sisäisissä kokouksissa. Käytämme Kalevalan viestejä ja symboliikkaa sitouttaaksemme henkilökuntaa ja luodaksemme yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä korostaaksemme yrityksemme arvoja. 

Onko rakennusyhtiö Lemminkäisellä ja taruhahmo Lemminkäisellä jotain yhteistä?

- Kyllä, näemme useita yhtäläisyyksiä. Etenkin nyt, kun yrityksemme muutosprosessia on jo taitettu jonkin matkaa. Kalevala antaa meille kulttuuriset lähtökohdat, joiden pohjalta kerromme yrityksestämme. Kalevalasta voi ammentaa paljon. Lemminkäinen oli itsevarma hahmo, jolla oli paljon hyviä ominaisuuksia – sellaisia ominaisuuksia, joita toivomme sekä yrityksellä sekä työntekijöillämme olevan. Esimerkkeinä voi mainita yritteliäisyyden ja tarmokkuuden sekä halun nousta pystyyn ja jatkaa matkaa niinä hetkinä, joina kohtaamme vastoinkäymisiä. 

Mitä suomalaiset juuret merkitsevät Lemminkäinen Norjalle?

- Lemminkäisellä yrityksenä on pitkä historia, myös Norjassa. Brändinimenne ja historiamme antavat meille vankan perustan kertoa, keitä me olemme ja mitä me edustamme.

asfaltti netti
Etenkin suomalaisille Lemminkäinen on tuttu asfaltointiurakoistaan. Kuva: Tomas Moss / Icu.no

Yksi Lemminkäinen Norjan yritystoiminnan osa-alueista on teiden kunnossapito. Onko teillä ja kulttuurilla jotakin yhteistä?

- Kulttuuri ja tiet sitovat ihmiset, organisaatiot ja yhteiskunnan tiivimmin yhteen. Samalla tavalla Kalevala sitoo meidät suomalaiseen kulttuuriin, emokonserniimme, ja tavaramerkkiimme. Tällä tavalla Kalevalan merkitys on meille suuri.

Mitä pidät itse inspiroivimpana Kalevalassa?

- Henkilökohtaisesti pidän eniten tarinasta, jossa Lemminkäinen herää henkiin kuolleista. Tarinassa Lemminkäisen äiti löytää poikansa kuolleena. Hän kutsuu mehiläistä, joka tulee apuun. Äiti lähettää mehiläisen kolmelle pitkälle matkalle hakemaan henkiin herättävää hunajaa. Pienen mehiläisen pitkä ja vaikea matka on sekä inspiroiva että jännittävä. Pidän tarinan sanomasta. On mahdollista nousta ylös, jos siihen löytyy tahtoa. Yhteinen tavoite tekee meistä vahvempia. 

Kalevalan päivää ja suomalaisen kulttuurin päivää vietetään 28. helmikuuta. Kalevalan päivänä Oslon Kirjallisuustalossa järjestetään seminaari: Kalevalan päivä – myyttinen pohjola. Kalevalaperinne suomalaisessa ja norjalaisessa kulttuurissa. Lemminkäinen Norja lahjoittaa sadalle ensiksi ilmoittautuneelle Kalevala-kirjan.

Teksti: Karoliina Huhtanen / FINNO
Julkaistu 19.2.2015.